Nadcházející akce:

25Čer2017

Základní seminář PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE

25. - 27. 6. 2016. Proces Životní Integrace je W.Nellesem vyvinutý a pouze jím nabízený nový konstelační formát, který k rodinným konstelacím přidává něco velmi zásadního a metodicky je zcela nový a specifický. U rodinných konstelací jde o vztahy k druhým, buď o místo člověka v nějakém větším systému nebo o vztah k rodičům, dětem, partnerům nebo dalším důležitým osobám. Objasnění těchto vztahů a postavení se na své místo v rámci většího kontextu má enormní účinek a může uvolnit mnoho síly, která byla ve starých konfliktech blokována. Jedna věc se ale při tom většinou přehlíží nebo se jí nanejvýš letmo dotkneme: Vaše pravlastní, individuální životní cesta a vaše vnitřní poslání. Tuto mezeru zaplňuje Proces Životní Integrace.

Místo konání: Penzion Trautenberk, http://www.trautenberk.cz/

Více informací ...

25Čer2017

VÝCVIK v integrační konstelační práci

VÝCVIK V INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCI S W. NELLESEM, P. PEJCHALOVOU A J. PEŠIČKOU. Jedná se o komplexní výcvik v terapeutické a konstelační práci založené na metodě a přístupu Dr. Wilfrieda Nellese. Tento přístup výchází z jeho modelu vývoje lidského vědomí a individuální životní cesty, a v praktické práci je zakotven v tzv. Procesu životní integrace. Výcvik je otevřený pro absolventy našich seminářů, terapeuty, kouče a všechny, kdo již mají hlubší zkušenost s konstelační prací nebo mají zájem o hlubší práci na sobě pomocí této nové metody.

Více informací ...

28Čer2017

Prohlubující seminář PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE

28. - 29. 6. 2017 Prohlubující seminář slouží k hlubšímu porozumění LIPu (procesu životní integrace) a psychologie obecně, přičemž se budeme orientovat podle praxe. Účastníci budou mít příležitost, klást jak odborné, tak osobní dotazy k procesům, kterých byli svědky v předchozích dnech nebo je prožili. Můžeme diskutovat například o následujících tématech: Co je to duše? Co znamená psychologie, je psychologie věda? Je psycholog lékařem pro duši? To vlastní (individuální) a to kolektivní; svoboda a nutnost; jednání a ne-dělání; rozdíly a společné prvky u LIPu a rodinných konstelací; musíme následovat předky nebo jsme svobodní? Minulost a přítomnost (a budoucnost). (…) Můžeme se také věnovat otázkám účastníků k jejich vlastní práci (supervize), budu jednoduše následovat otázky účastníků..

Místo konání: Penzion Trautenberk, http://www.trautenberk.cz/

Více informací ...

Odeslat