P. PEJCHALOVÁ a M. VACHUŠKA: Základní stupeň Výcviku v Procesu životní integrace LIP

19Říj2024
15Čvn2025

Základní stupeň Výcviku ve fenomenologické konstelační práci a Procesu životní integrace (LIP) je určen pro ty, které zajímá profesní i osobní růst a konstelační práce.

Vítáni jsou terapeuté, koučové, konsteláři a lektoři a stejně tak lidé z jiných pracovních i životních oblastí. 

Před přihlášením byste už měli být seznámeni s naší prací a měli mít absolvovaný alespoň 1 jednodenní seminář u jednoho z nás.

 

Co vám výcvik přinese

V základním stupni výcviku se praktickým a prožitkovým způsobem seznámíte se základy konstelační práce a LIP. Budeme se věnovat konkrétním osobním i profesním tématům a zakázkám účastníků, tak jak se aktuálně budou vynořovat. Výcvik vám tak poskytne trvalou a udržitelnou podporu ve vašem osobním i profesním rozvoji. 

Na základě výcviku budete moct aplikovat některé prvky konstelační práce ve své vlastní profesní oblasti. K profesionálnímu vykonávání konstelační práce (příp. i jako své hlavní činnosti) vás však neopravňuje. K tomu je určen Hlavní (druhý) stupeň výcviku, trvající 2 roky.

 

Obsah

Sebezkušenostní práce s konstelacemi na vlastních tématech a případech, systemické perspektivy, teoretické psychologické a duchovní pozadí práce, fenomenologický přístup a metodika, podle potřeby praktická cvičení. Konkrétnější tématické okruhy najdete níže.

 

Výcvik je určen pro ty, kteří

 • se nacházejí v období proměny a transformace
 • jsou už lektory konstelací a zajímá je nový přístup LIP
 • zvažují účast v Hlavním stupni výcviku (2 roky), ale nejprve se chtějí s metodou seznámit
 • pracují jako koučové, lektoři, konzultanti a chtěli by svou profesní činnosti rozvinout více směrem k fenomenologickému přístupu
 • se zajímají o vývoj vědomí a chtěli by zjistit, jak se jednotlivé úrovně vědomí konkrétně projevují v každodenním životě
 • mají pocit, že staré skončilo, ale nové se ještě neukazuje
 • chtějí jít životem s hlubším vědomím sebe sama
 • si chtějí dopřát ten „luxus” udělat něco „pro sebe”
 • v sobě nosí myšlenku, že by se chtěli stát lektory/průvodci/konsteláři

 

Rozsah Základního stupně výcviku 

19 dní rozdělných do 6 modulů, celkem 140 výukových hodin.

V sobotu a v neděli je modul otevřený i pro účastníky otevřeného semináře, pro širší spektrum sebezkušenosti, prožitku, vnímání a reflexe.

Pondělí je určené čistě pro výcvikovou skupinu - pro reflexi prožitého, výklad teorie, pro obzvlášť osobní zakázky a případy a také pro praktické cvičení pod naším vedením. 

Na závěr obdrží účastníci certifikát uznávaný ve všech evropských Nelles Institutech.

 

Místo konání

1. - 5. modul: Maitrea, Dům osobního rozvoje, Týnská ulička 6, Praha 1. Malý sál v 1. patře vlevo.

6. modul: Lipno nad Vltavou, Canada Club Resort

 

Termíny a struktura výcviku

19. - 21. 10. 2024       Petra Pejchalová a Martin Vachuška: Úvod do LIP, celý model vývoje vědomí, 1. stupeň vědomí

30. 11. - 2. 12. 2024   Martin Vachuška: 2. stupeň vědomí - dětství a skupinové vědomí

1. - 3. 2. 2025             Petra Pejchalová: 3. stupeň vědomí - dospívání 

8. - 10. 3. 2025           Martin Vachuška: 4. stupeň vědomí - dospělost

26. - 27. 4. 2025         Petra Pejchalová: 5. stupeň vědomí - zralá dospělost

12. - 15. 6. 2025         Petra Pejchalová a Martin Vachuška - 6. a 7. stupeň vědomí - stáří a smrt

 

Časy

Sobota 10:00 – 18:00 výcviková skupina + otevřený seminář 
Neděle 10:00 – 18:00 výcviková skupina + otevřený seminář 
Pondělí 10:00 – 16:00 výcviková skupina: reflexe a prohlubující den

Poslední modul (letní pobyt): Čtvrtek, pátek, sobota 10:00 – 18:00, neděle 10:00 – 16:00 

 

Kurzovné Základní stupeň

Early bird při přihlášení a platbě zálohy do 1. 8. 2024:

36 000,-Kč

Při přihlášení a platbě zálohy v období od 2. 8. 2024 do 18. 9. 2024 :

40 000,-Kč

Při přihlášení a platbě zálohy v období od 19. 9. 2024 do 18. 10. 2024:

48 000,-Kč

Cena je splatná ve 4 splátkách:

 1. splátka 10 000,-Kč při registraci
 2. splátka 10 000,-Kč do 30. 11. 2024
 3. splátka 10 000,-Kč do 1. 2. 2025 
 4. splátka 6000,-/10 000,-/18 000,-Kč do 26. 4. 2025

Při platbě kurzovného vcelku předem do 18. 9. 2024: 35 000,-Kč 

Při následném přihlášení do Hlavního stupně výcviku LIP (2026-27 nebo kdykoli později) se vaše   kurzovné Hlavního stupně snižuje o 10.000,-Kč

Vaše místo je závazně rezervováno až po vyplnění registračního formuláře, uhrazení 1. splátky kurzovného a podpisu smluvních podmínek. 

Kurzovné nezahrnuje ubytování a stravu. Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám.

Pouze poslední modul (Lipno) bude pobytový, ubytování se pohybuje kolem 600,-Kč/os./noc. Strava dle vlastní preference buď vlastní nebo v restauracích.

 

Odesláním registračního formuláře vyjadřujete svůj souhlas s těmito Smluvní podmínky Výcvik LIP Základní stupeň 2024-25 >>> (odkaz rozklikněte)

 

PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ ZDE >>>

 

 

Přibližné tématické okruhy

Řády a základní dynamiky v rodinách a dalších skupinách

– vazba a příslušnost z hlediska lidského vědomí 
– vyrovnání a pořadí časové posloupnosti / funkce a působení svědomí 
– původní rodina, současná rodina / vazba a "zapletení" 
– rodiče, sourozenecké dynamiky, dvojčata 

Základní rysy modelu vývoje vědomí podle Wilfrieda Nellese 

– prenatální období (symbiotické vědomí jednoty)
– dětství (skupinové vědomí)
– dospívání (vědomí Já)
– dospělost (vědomí Sebe sama) a další stupně vědomí
– Proces životní integrace (LIP), praxe a úvod do teorie 
– perspektivy použití LIP v konstelační práci

Partnerský život a rodičovství

– rovina partnerství, mužství, ženství, tatínkova holčička, maminčin chlapeček 
– rovina rodičovství, bytí otcem, matkou, systém partnerství, systém dítěte, rodinný systém
– bezdětnost, potrat, interrupce, adopce 
– vina a nevina, oběť - pachatel, dynamiky zneužívání 

Duše, nemoc, symptom

– „Budu tě následovat.“ / „Raději já než ty.“ – o duševní funkci nemocí
– úvod do konstlelací symptomů / symptomy jako ukazatelé cesty 
– duše a její směřování k jednotě
– zacházení s traumatem v konstelační práci / bezpečná přítomnost 

Pracovní oblast

– systemické dynamiky na pracovišti  
– práce a poslání / peníze a úspěch
– být na volné noze, zaměstnanec / šikana / ‚vyhoření’
– konstelační práce v kontextu vlastní profesní činnosti 

Methodické základy konstelační práce

– vnímání v rolích zástupců, zatupování
– vyjasnění zakázky 
– dospělá a dětská perspektiva / práce na hranici

Vnitřní postoj při konstelační práci

– fenomenologie: láska k pravdě okamžiku
– vnímání sebe sama, rezonance (pacing) a důvěra
– zacházení s odpory u klienta a u sebe
– pomáhání z dobrého místa v sobě / přiměřené nepomáhání

Začátky vlastní konstelační praxe 

stavění konstelací pod dozorem s těmito fokusy:
–  držení prostoru / roviny vnímání
– „vedení“ konstelace: bez záměr, beze strachu, bez dětské lásky
– „věty vedoucí k řešení“ a další intervence 
– konstelace v individálním settingu / práce s polštářky, fugurkami

 

Pořadí a priorizace jednotlivých témat vyplyne z průběhu a procesu výcvikové skupiny. Vlastní návrhy od účastníků jsou vítané. Fenomenologická konstelační práce znamená už v procesu výciku, že se otevírám tomu, co je teď. A k tomu patří i změny. 

 

Lektoři a garanti výcviku

Mgr. Petra Pejchalová

Vystudovala němčinu a nizozemštinu na filozofické fakultě. Po studiích působila v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života, osobní krize a touha po poznání a sebepoznání ji však záhy vedl dál, a strávila celkem 3,5 roku sólo cestami po světě. Velkou zkušeností pro ni kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s náboženstvími Asie, s meditací a s Oshovými a později i dalšími sebezkušenostními a terapeutickými metodami - mnoho z nich mohla poznat při své téměř 20-leté tlumočnické praxi.

V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 se poprvé setkala s Wilfriedem Nellesem jako tlumočnice jeho seminářů. Jeho styl práce ji natolik zaujal, že se stala nejen tlumočnicí, ale i organizátorkou jeho výcviků a seminářů a překladatelkou jeho knih do češtiny. V roce 2017 založila Nelles Institut ČR, v jehož rámci vede své vlastní kurzy a spolufacilituje konstelační výcviky. V její práci se přirozeně snoubí práce s LIPem i dalšími technikami, které během své cesty poznala.  

 

Martin Vachuška

Už v dětství, dávno před tím, než vystudoval elektro obor, jej zaujala a bavila psychologie. Na cestu „poznávání sebe sama“ jej v roce 1994 přivedly zdravotní potíže, se kterými mu klasická medicína nedokázala pomoci. S rodinnými konstelacemi se potkal v roce 2002.Absolvoval 2 letý konstelační výcvik Průvodce na Cestě.
Dlouho se zabýval různými přístupy v konstelační práci, ale v jeden moment zjistil, že už to dál není možné. Že je potřeba něco změnit, nebo s touto prací skončit. Téměř rok procházel touto profesní krizí. Věděl, že v této práci chce pokračovat, jen nevěděl jak, aby mu to opět dávalo smysl.

Po tomto roce se setkal s Wilfriedem Nellesem, jeho modelem vývoje vědomí, přístupem a praktickou prací skrze pohled Procesu životní integrace -LIP - na třídenním semináři a téměř okamžitě věděl, že to je přesně to, co hledal. Absolvoval Hlavní stupeň výcviku Nelles institutu v Integrační konstelační práci a fenomenologické terapii. Vede vlastní semináře, jejichž hlavním pilířem je právě tento přístup. A tento způsob práce zároveň stále proměňuje jeho život. Je také terapeut Shiatsu a Kraniosakrální terapie a akreditovaný instruktor skalního lezení. Miluje svou ženu Vlaďku, syna Vítka, svou rodinu, přírodu, tanec, krásu, lidskou opravdovost a jedinečnost.

 

Reference

„Integrační konstelace LIP u Petry Pejchalové jsem měla tu čest zažít minulou sobotu a za mě to byly možná nejléčivější konstelace vůbec. Život to určitě bude testovat, každopádně změny jsem cítila hned a dále je cítím. Kdo cítíte volání, určitě nebudete litovat.” (Jitka Tůmová)

 

"Ahoj Petro, skutečně jsem potřeboval více času na to, abych byl schopen odpovědět a popsat střízlivými slovy účinek a vliv našeho setkání a konstelací na moje žití. Resume? Úžasné.... Otevřelo mi to oči i cestu dál. Jen je to na milion a milion slov, které druhému nevyzní, proto řeknu jen jedno = zažij to. Věřím, že se potkáme. Řeknu ti o tom zázraku sám. Napsal bych teď knihu o zkušenosti, která je nepřenosná, takže teď chci jen poděkovat Tobě, ostatním a Všemu kolem nás, v nás, nad námi. Funguje to neskutečně." (Ctirad Musiol)

 

„Tenhle výcvik považuju za výcvik životní! Ani po půlroce, po skončení,  neobsáhnu a nedohlédnu na všechen vliv, který to v mým životě má a bude mít. Uvidění vlastní esence-hluboká radost a láska k životu posílilo důvěru v to dělat, co mě hluboce roz-radostňuje. Jednou z těch radostí je právě konstelační umění, který ze srdce ráda sdílím s druhými, láska, o který nepochybuju! 

Už první silný vjem bylo zvědomnění vědomí dospělého, když jsem při svém prvním LIPu fyzicky zavnímala místo na stupni 4, čím víc jsem vnímala svoje tělo, tím jasněji jsem uviděla předchozí stupně. Do té doby jsem se při konstelacích spíše setkávala s dynamikou malý/velký, pojem dospělost vstoupil nově a od té doby se stále rozvíjí a mění mou perspektivu." (Rania Amir Abdul)

 

"Martin je pevný a citlivý průvodce světem skrytých dynamik, které určují kvalitu našich životů. Staví se ke každé konstelaci se stejnou zvídavostí a zájmem a zároveň nechává otevřený prostor pro její rozvinutí, realizaci, průběh. Spolupracuji s Martinem více let a vždy opakovaně žasnu nad proměnou fyziognomie účastníků jeho konstelací, což je právě potvrzení skutečně prodělané transformace. Dnes jsou to již stovky lidí a právě Martinova zkušenost mi dává důvěru s ním spolupracovat i nadále a účastnit se s nadšením znovu a znovu mystéria, kterým tak trochu konstelace jsou." (Kamil)

 

"Martina znám několik let a sleduji jeho vývoj. Od nejlepšího maséra až k výbornému průvodci LIP a terapeutovi. Vím, že se na něj můžu s důvěrou obrátit, a že mi vždy předá to, co potřebuji. Moc toho nenamluví, ale o to lépe cítí a koná. U Martina jste v dobrých rukách. Proces životní integrace nechává člověka nahlédnout na to, co ho v životě trápí. Když vám chybí nadhled, a topíte se v problémech nebo špatných emocích, je na čase přihlásit se na některý seminář a nechat si ukázat, v čem to vězí. Tato metoda dokáže účinně pomoct nejen vám, ale i vaší rodině, to mám vyzkoušené. Větu „Uvidět – přijmout – bez výčitek opustit“ jsem už přijala za svou, a přestože ji asi necituji správně, tak se ji snažím každý den žít. Takhle jednoduché to je. Martin má mé velké poděkování za to, co dělá." (Ester)

 

PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ ZDE >>>