P. PEJCHALOVÁ: Svoboda, dospělost a jedinečnost – seminář LIP

21Říj2023
21Říj2023

Naším nejhlubším přáním je stát se naplno tím, kým už od svého počátku jsme.

Život do každého z nás vložil jedinečný potenciál, který nemá nic společného s naším původem, naší původní rodinou nebo genetikou. Potenciál, který je jen náš, který je naší bytostnou podstatou.
Je to jakési semínko, které touží plně vyrůst, rozvinout se, rozkvést a být žito.
Tak jako u stromu může jeho růst ovlivnit mnoho faktorů – jak vysoko nebo rovně vyroste, nakolik se bude muset přizpůsobit podmínkám. Ale dub bude vždycky dubem a bříza břízou – jakkoli vysokou, nízkou nebo křivolakou.

 

Stejně tak i my vždycky budeme můžeme být „jen“ tím, kým nás život zamýšlel, nikým jiným.
Když si to uvědomíme, může se nám nesmírně ulevit.
Že není potřeba o nic usilovat, snažit se někým stát.
Že stačí sám sobě ustoupit z cesty.
  
 
A já vás zvu na tuto cestu. Na cestu uvidění svých vlastních darů.
K tomuto uvidění nám může velmi pomoct konstelační formát Proces životní integrace LIP(německy Lebensintegrationsprozess = LIP), který rozvinul Wilfried Nelles už v roce 2011.
 
 
Z pozice dospělého se tu z odstupu díváme na svá mladší JÁ: dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího – reprezentované zástupci. 
Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to jsou čisté a ničím „nezkalené“ obrazy aspektů naší jedinečné esence. Uvidět se v tomto zrcadle duše je čirá radost.
 
 
 
Někdy může být nezbytné uvidět a uznat nejdříve ony překážky a výzvy, kterými „strom našeho života“ musel projít. Vnitřně je obejmout a přijmout do svého srdce jako nezbytnou součást cesty. Výzvy, které náš strom posílily, udělaly jej možná houževnatějším a odolnějším.  
Když si uvědomíme, že my už nyní nejsme v dané situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní a svobodní.
 
 
A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.
 
 
 
 
Náš celkový pohled je ale zaměřen  především dopředu – k tomu, co se v nás chce rozvíjet a kam nás život chce vést. 
 
Díváme se, co k nám přichází z budoucnosti, z prostoru otevřenosti a nevědění.
 
 
Do této otevřenosti a neznámého vstupujeme na 4. stupni vývoje našeho vědomí – v dospělosti.
Právě tam se naše vědomí přesouvá od minulosti a danosti tradicí a skupinou (dětství) popř. rebelování proti tomu (dospívání a mládí) k otevřenosti a svobodě dospělosti. Zde vidíme, že jsme volní, a že odsud přestává život být pouhým opakováním minulosti a stává se otevřenou knihou, která se píše v Tady a Teď každým okamžikem čerstvě a nově.
Zároveň cítíme, že to nejsme my, kdo ji píše, ale spíše nasloucháme životu samotnému a necháváme se jím v každém okamžiku vést.
 
 
 
 
S jakými zadáními obvykle přicházíte?
 
– pocit zaseknutí v opakujících se nefunkčních vzorcích nebo emocích
– opakující se nebo zvláštní zdravotní symptom, medicína si neví rady
– touha více se spojit sám se sebou, „dosednout do sebe“
– přání vyjasnit si své místo v životě – partnerském nebo pracovním
– apod.
 
 
Co si můžete ze semináře odnést?
 
– novou perspektivu na svůj život a sebe sama
– uvidění a přijetí svých jedinečných darů
– vnitřní mír a usmíření se svou minulostí, jakkoli náročnou
– propuštění dětských dramat a role oběti
– novou radost a sílu do života, pocit vnitřního dospění      
 
 
 
Na semináři budeme pracovat především pomocí:
 

– Procesu životní integrace, tzv. LIP dle Wilfrieda Nellese

– dalších konstelačních formátů a rituálů, podle typu vašich zakázek

– různých integračních a terapeutických technik, meditace a imaginace

– malých cvičení a mini-konstelací ve skupinkách

– jemného pohybu a doteku

 

Místo konání

Praha, Maitrea
Týnská ulička 1064/6, 110 00 Staré Město

Časový rámec

Sobota: 10:00 – 18:00

 

Kurzovné

2000,- Kč Příspěvek zahrnuje kurzovné, pronájem prostor a drobné občerstvení.

 

Přihlášky

Mailem na petrape13@volny.cz
Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání platby 2000,-Kč
na č.účtu: 188187646/0300. 

Storno podmínky: Uhrazená platba je nevratná. Můžete za sebe ale poslat jinou osobu, která vaší zálohu může využít.