Petra Pejchalová: SLUNOVRATOVÝ KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ

18Pro2021

Od 10:00 Do 18:00

Centrum Šestý smysl, Praha

Doba zimního Slunovratu je jako stvořená pro zastavení se, nahlédnutí do nitra a uvidění a uctění všeho, co se stalo.

Ať už jde o uctění a poděkování za vše, co přinesl uplynulý rok, tak i o přijetí toho, co provázelo náš osobní životní příběh od narození až do současnosti.

Pojďte využít tento čas zvnitřnění a introspekce k obejmutí všeho, čím jste, tak abyste do příštího roku mohli vkročit více v míru sami se sebou, spojeni se svou přirozenou silou a otevřeni tomu, kam vás život vede.

 

Veškerý vnitřní klid a osvobození vychází z přijetí, z receptivity.

Z přijetí a obejmutí toho, co je, a toho, co bylo.

Vše, co je, je v pořádku.

Všechny formy života, i ty náročné, bolavé nebo zdánlivě „nepřípustné“ patří k životu.

Když je všechny obejmeme, včetně těch náročných, dostaví se obrovský vnitřní mír.

Nic, žádná naše část nebo část naší minulosti se necítí popírána, odmítána.

Cítíme se celí, úplní a celiství.

Teprve toto přitakání všem částem a formám sebe sama nám paradoxně dá svobodu a prostor být sami sebou.

Se všemi takzvanými stíny a nedokonalostmi.

Právě ty nám totiž dodají sílu a jedinečnost.

Tyto stíny, „slabosti“ a zraněné části totiž pouze potřebují být s láskou uviděny a procítěny. Bez opravování, vylepšování nebo touhy je vymazat.

 

Na semináři vás čeká

 • integrační konstelace, tzv. LIP dle Wilfrieda Nellese (více zde)
 • vedený slunovratový rituál a práce se záměry pro příští rok
 • další integrační a terapeutické techniky: např. práce se stíny a démony „Pečuj o své démony“); nebo hlubinná imaginace
 • sdílení v kruhu i menších skupinkách/dvojicích
 • jemný pohyb a tanec

 

O integračních konstelacích

Jde o nový konstelační formát, jehož autorem je Wilfried Nelles. Tento formát propojuje metodu zastupování dle B. Hellingera s modelem stupňů vědomí v životě dle W. Nellese. Pozornost tu není zaměřena na vztahy s druhými lidmi tak jako u rodinných konstelací, ale jen na klienta samotného, na jeho jedinečnou životní cestu. Pomocí zástupců se zde klient z odstupu dívá na jednotlivé etapy svého života (prenatální období, dětství, dospívání), přičemž sám stojí na pozici dospělého a nahlížením do tohoto zrcadla své duše integruje a přijímá tyto své vnitřní části (nenarozené dítě, dítě, dospívajícího), i vše, čím tyto části v danou dobu procházely, do sebe. Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký vnitřní proces, v němž se spojujeme se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli.

 

Co si můžete odnést?

 • zvnitřnění, ztišení a naladění se na svá přání a záměry do dalšího období
 • novou perspektivu na svůj život a sebe sama
 • uvidění a přijetí svých jedinečných darů
 • vnitřní mír a usmíření se svou minulostí, jakkoli bolestivou
 • propuštění dětských dramat a role oběti
 • novou radost a sílu do života, pocit vnitřního dospění  

 

Časový rámec:

10:00 – 18:00

 

Cena: 1778,- Kč při platbě zálohy do 15.12., později 1978,-Kč

Přihlášky:  Mailem na petrape13@volny.cz.  Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání celé částky kurzovného na naše č.účtu: 188187646/0300.

 

O LEKTORCE:

Mgr. Petra Pejchalová vystudovala němčinu a nizozemštinu na filozofické fakultě. Po studiích působila v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života a touha po poznání a sebepoznání ji však záhy vedl dál, a strávila celkem 3,5 roku sólo cestami po světě. Velkou zkušeností pro ni kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s náboženstvími Asie, s meditací a s Oshovými a později i dalšími sebezkušenostními a terapeutickými technikami – mnoho z nich mohla poznat při své dnes již 19-leté tlumočnické praxi.

V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 se poprvé setkala s Wilfriedem Nellesem jako tlumočnice jeho kurzů. Jeho styl práce ji natolik zaujal, že se stala nejen tlumočnicí, ale i organizátorkou jeho výcviků a seminářů a překladatelkou jeho knih do češtiny. V roce 2017 založila Nelles Institut ČR, v jehož rámci vede své vlastní kurzy a spolufacilituje mezinárodní konstelační výcviky s lektory z partnerských Nelles Institutů. V její práci se přirozeně snoubí práce s LIPem i dalšími technikami, které během své cesty poznala.  www.petrapejchalova.cz.

Od roku 2020 je členkou rady České asociace systemických konstelací.

 

Storno podmínky: při zrušení Vaší účasti do 14 dnů před seminářem činí administrativní storno poplatek 10% z uhrazené částky, 13 a méně dní před seminářem je výše storno poplatku rovna výši ceny semináře. Můžete ale za sebe poslat jinou osobu, která může vaši platbu využít v plné výši.

SEMINÁŘ JE OTEVŘEN VŠEM BEZ ROZDÍLU. POKUD BUDE MUSET BÝT SEMINÁŘ ZRUŠEN NEBO PŘESUNUT Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ, UHRAZENOU PLATBU VÁM AUTOMATICKY PŘESUNEME NA NÁHRADNÍ TERMÍN SEMINÁŘE (PŘÍPADNĚ VRÁTÍME, POKUD VÁM NOVÝ TERMÍN NEBUDE VYHOVOVAT).