Wilfried Nelles: PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE – otevřený seminář pro veřejnost

17Čvn2022
19Čvn2022

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

 

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jednotlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě.

 

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z teorie W. Nellese o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

 

LIP je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo.

Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje - pouze v naší hlavě. Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď. Minulost nás zatěžuje jen natolik, nakolik jsme si (často nevědomky, např. v důsledku traumatu) v nitru do hloubky neuvědomili, že pominula, anebo jí propůjčujeme význam, protože ji nechceme pustit. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

 

 

Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo. Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

 

Proces životní integrace je často vnímám jako nový nebo speciální „konstelační formát“.

Tím sice je, ale to je pouhý povrch. Aby se náš život mohl skutečně usadit a integrovat do našeho vědomí, je zapotřebí určitého postoje k životu, totiž respektu ke všem formám a projevům života, také a především k těm, které jsou pro nás bolestivé nebo vyhlížejí děsivě.

Tento postoj a jeho předávání je jádrem (nebo duší) LIPu a celé práce W. Nellese.

Pracuje především s formátem LIPu, tedy konstelací životních stupňů Nenarozené dítě, Dítě a Dospívající. Tyto pozice jsou reprezentovány zástupci. Klient sám stojí na pozici Dospělého (stupeň 4) a odsud se dívá na své předcházející životní stupně. U starších účastníků se může stát, že se klient postaví i na 5. nebo 6. stupeň.

 

Konstelace se připraví krátkým rozhovorem o vašem záměru a vaší aktuální situaci. V jednotlivých případech může zůstat i u takovéhoto rozhovoru (když z něj vyplyne nějaký zásadní vhled, který činí konstelaci v danou chvíli přebytečnou anebo ji nedovoluje), anebo se může místo LIPu udělat konstelace zaměřená na určité téma (např. nemoc nebo nějaké rodinné nebo vztahové téma). To se řídí vaším záměrem. I u takovýchto životních nebo rodinných konstelací necháváme to, co se ukáže, tak jak to je, a nezasahujeme do minulosti (např. rodičů).

Rozhodnutí, co v konkrétním případě uděláme, probíhá v dohodě s klientem, konečné rozhodnutí ale činí W. Nelles.

Velkou část semináře tvoří spontánní sdílení vhledů, zkušeností a poznatků W. Nellese, tak jak mu v přítomném okamžiku a dané skupině přicházejí. Prostor je věnován i otázkám účastníků, jak osobního, tak metodického charakteru.

Záruka vlastního procesu/konstelace není, ale zkušenost posledních 5 let je taková, že každý, kdo má opravdu zájem pracovat, se na řadu vždy dostane a jeho otázky/témata jsou tím či oním způsobem zodpovězeny.

Letošní seminář proběhne souběžně s částí posledního modulu Výcviku v integrační konstelační práci. Z loňskémho roku máme s touto variantou velmi dobrou zkušenost, že toto spojení je pro všechny zajímavým vzájemným doplněním a inspirací. Při praktické práci mají přednost účastníci ot. semináře.  

 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ ZDE >>>

 

Datum: 17. - 19. června 2022

Časy : Pátek 10:00 - 18:00, Sobota 10:00 - 18:00,  Neděle 10:00 - 15:00

 

Cena semináře:  5600,-Kč při platbě zálohy do 10.3.2022,  6000 Kč při platbě zálohy do 31. 3. 2020;  6400 Kč po 31. 3. 2021

Absoventi výcviků W.N. (2009-10, 2011-12, 2017-18) mají slevu 20% z ceny semináře. 

Členové ČASK mají slevu 15% z ceny semináře.

Cena nezahrnuje ubytování a stravu. Na semináři je možno se ubytovat a stravovat buď v hotelu Želiv (ceny níže), nebo si zajistit ubytování a stravu samostatně. 

Cena ubytování bez snídaně v Resortu Klášter Želiv:

  • 550,-Kč/os./noc v pokoji Economy
  • 750,-Kč/os./noc v pokoji Superior

Cena kvalitní plné penze (výběr z vegetariánského nebo masového menu): 270,-Kč/os./den - lze objednat i pouze obědy nebo pouze večeře

Ubytování si každý účastník objednává sám dle svého výběru na recepci hotelu: recepce@zeliv.eu

 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ ZDE >>>