P. PEJCHALOVÁ: Vlastním barvám vstříc – seminář LIP v JIHLAVĚ

20Dub2024
20Dub2024
Husova 8, Jihlava

Hlavním tématem tohoto semináře je naše vlastní jedinečnost, naše specifické dary, naše esence, naše vlastní „barvy“. A ty můžeme zahlédnout při konstelačním formátu Proces životní integrace (Life Integration Process = LIP), který rozvinul Wilfried Nelles. Na to, abychom spatřili své dary a mohli vnitřně obejmout sami sebe, s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.

Od 10:00 Do 18:00

Sál Kultivovny, Nasypaný čaj

Husova 8, Jihlava

Hlavním tématem tohoto semináře je naše vlastní jedinečnost, naše specifické dary, naše esence.
Ráda podporuji lidi v tom, aby se postavili na své místo v Božím řádu, aby uviděli své dary – a vyšli vstříc svým vlastním barvám, které tu jsou už od našeho narození.
 
A ty můžeme zahlédnout při konstelačním formátu Proces životní integrace (Life Integration Process = LIP), který rozvinul Wilfried Nelles.
Tento formát propojuje metodu zastupování dle B. Hellingera s modelem stupňů vědomí v životě dle W. Nellese.
 
Pozornost tu není zaměřena na vztahy s druhými lidmi tak jako u rodinných konstelací, ale jen na klienta samotného, na jeho jedinečnou životní cestu.

Na to, abychom spatřili své dary a mohli vnitřně obejmout sami sebe, s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.
 
A k tomu krásně napomáhá právě tento specifický konstelační formát. Z pozice dospělého se totiž z odstupu díváme na svá mladší JÁ: dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího.
Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to může být nejdříve něco těžkého a náročného z té doby – ale tím, že stojíme na pozici dospělého, jsme zazdrojovaní: jsme v Tady a Teď, tedy jsme schopni uvidět onu událost nebo zranění s odstupu, dovolit třeba ještě pocity, které tehdy nemohly proudit, a hlavně uvidět, že už je to pryč.
 
Ohrožení pominulo, my už jsme jinde. Když si tohle do morku kostí uvědomíme – že my už nejsme v té situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní. A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.
 
Právě toto uvidění reálné situace a tehdejší "vnitřní pravdy" našeho tehdejšího mladšího Já - že nemělo na vybranou a muselo se např. ochránit odpojením nebo jiným mechanismem pro přežití - a jeho plné docenění je to, co nás od minulosti a opakujících se vzorců může osvobodit.
Neboť už minulost a své tehdejší jednání nechceme změnit, opravit ani se ho zbavit.
Ale naopak jsme v souladu sami se sebou, tak jak jsme byli.
 
 
 
|||| Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký a často dojemný vnitřní proces. Dochází ke spontánnímu ocenění své svébytné životní cesty a spojení se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli.
Někteří účastníci proces prožívají jako jakési zasvěcení do své vlastní bytostné esence. ||||
 

Budeme pracovat se všemi zakázkami, které si přinesete – nemusejí se týkat nutně vaší osobní cesty. Je možno nahlédnout např. i zdravotní nebo vztahové záležitosti.

 

Co LIP mým klientům přináší?
– novou perspektivu na svůj život a sebe sama
– uvidění a přijetí svých jedinečných darů
– vnitřní mír a usmíření se svou minulostí
– propuštění dětských dramat a role oběti
– novou radost, lehkost a sílu do života, pocit vnitřního dospění
 
 

Místo konání

Sál Kultivovny Nasypaný čaj

Husova 8, 586 01 Jihlava

Časový rámec

Začátek od 10:00 hod. a předpokládaný konec v 18:00 hod.

Kurzovné

1600,- Kč. Příspěvek zahrnuje kurzovné, pronájem prostor a drobné občerstvení.

Přihlášky

Mailem na petrape13@volny.cz
Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání zálohy 900,-Kč
na č.účtu: 188187646/0300. Doplatek je splatný v hotovosti na místě. 

Doplňující informace

Z časových důvodů nemůžeme garantovat vlastní konstelaci každému účastníkovi. Zároveň se zpravidla dostane na každého, kdo je připraven a přeje si svůj proces. Mnozí účastníci sdílejí, že si často odnášejí mnohem více z rolí v konstelacích druhých.

Storno podmínky: Uhrazená záloha je nevratná. Můžete za sebe ale poslat jinou osobu, která Vaši zálohu může v plné výši využít. Děkujeme za pochopení.