VÝCVIK v integrační konstelační práci

13Říj2017
15Říj2017

VÝCVIK V INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCI S W. NELLESEM, P. PEJCHALOVOU A J. PEŠIČKOU. Jedná se o komplexní výcvik v terapeutické a konstelační práci založené na metodě a přístupu Dr. Wilfrieda Nellese. Tento přístup výchází z jeho modelu vývoje lidského vědomí a individuální životní cesty, a v praktické práci je zakotven v tzv. Procesu životní integrace. Výcvik je otevřený pro absolventy našich seminářů, terapeuty, kouče a všechny, kdo již mají hlubší zkušenost s konstelační prací nebo mají zájem o hlubší práci na sobě pomocí této nové metody.

 

 

Struktura

 

Struktura výcviku následuje model stupňů vývoje člověka a vědomí.

Předpokladem pro účast na výcviku je absolvování Základního a Prohlubujícího semináře Proces životní integrace v červnu 2017 s Wilfriedem Nellesem, které jsou zároveň 0. blokem Výcviku. Následuje pak sedm stupňů (modulů). Šest těchto modulů má délku 2,5 dne, jsou vedeny Mgr. Petrou Pejchalovou a Janem Pešičkou a proběhnou v Praze. Sedmý, závěrečný modul, má délku 5 dní, je veden opět W. Nellesem, a bude se tak jako úvodní blok, konat mimo Prahu.

 

Celková délka výcviku i s 0. blokem tedy obnáší 8 modulů, tj. 25 dní (200 hodin) v průběhu 1 roku (12 měsíců).

 

 

Alternativy nahrazující adekvátně 0. blok (pokud jste jej z termínových důvodů neabsolvovali), které vám umožní ještě do výcviku "naskočit" od 13. října 2017: 1.) Můžete absolvovat kterýkoli seminář Proces životní integrace (LIP-Kurs) v rámci německého Nelles Institutu u Wilfrieda nebo jeho syna Malteho v Německu nebo v jiné zemi, kde pracují (viz jejich stránky www.nellesinstitut.de) 2.) Můžete absolvovat 30 seminářových hodin na seminářích integračních konstelací buď Jana Pešičky nebo Petry Pejchalové. Honza má nejbližší takovýto seminář 30.9., všechny termíny najdete na stránkách www.pesicka.cz a www.petrapejchalova.cz. Po domluvě možno absolvovat i v průběhu výcviku. 3.) Dále pokud jste v minulosti již absolvovali některý z Wilfriedových seminářů PŽI v Praze nebo Bratislavě (v letech 2012-2016) nebo Výcvik Kruh života a lidské vědomí (2011-12), můžeme to po domluvě rovněž považovat za alternativu k 0.bloku výcviku. Možnost ušetřit 3300,- Kč platbou vcelku máte do 15.9.

 

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci: 

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jednotlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď. 

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

Více o PŽI se dočtete např. v popisu Základního semináře PŽI.

 

 

Obecné obsahové okruhy

 

Vývoj a vědomí

 • Evoluce lidského vědomí
 • Stupně vývoje individuálního a kolektivního vědomí
 • Dětské a dospělé vědomí
 • Potenciál a ovlivnění okolím

 

Fenomenologie a terapie

 • Terapeutická práce v Tady a Teď
 • Vnímání a vědění
 • Pravda jako okamžik
 • Duchovní aspekty terapeutické práce

 

Vztahy a láska

 • Dynamiky v partnerských a rodinných vztazích
 • Rodiče a děti
 • Láska a řád
 • Harmonie a konflikt

 

Konstelační práce a proces životní integrace

 • Klasická konstelační práce a PŽI
 • Statická konstelační práce a práce v pohybu
 • Potenciál a limity metody zastupování
 • Obsah výcviku

   

  Struktura výcviku následuje model stupňů vývoje lidského života a vědomí. Postupujeme při tom vždy celostně, to znamená, že tělesný, duševní a duchovní vývoj i pohyby osobního a světového vědomí chápeme jako různé roviny jednoho a téhož procesu. Stejně tak jde probírání terapeutických témat ruku v ruce s otázkami týkajícími se praktického života v daném životním stupni.

   

  Úvodní modul: Základní a Prohlubující seminář PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE

  Vede W. Nelles

   Úvod do výcviku:

  • Vnitřní a vnější aspekt života – stupně vědomí a života
  • Osobní a kolektivní vývoj vědomí
  • Život jako osobní a neosobní proces
  • Psychologická perspektiva (W. Giegerich)
  • Praktická práce s PŽI

   

  Stupeň 1:

  Dítě v děloze a narození – Symbiotické vědomí

  1. Pejchalová, J. Pešička

   

  • Vztah nenarozeného dítěte ke světu 1: Symbiotické vědomí jednoty
  • Vztah nenarozeného dítěte ke světu 2: Souznívání a fyzické vjemy („sensing“)
  • Vztah ke světu ve Vědomí jednoty: Mýtus
  • Zrození jako „Změna světů“ a brána k životu
  • Touha po splynutí
  • Rozlišení: Jednota, Vazba, Oddělení
  • Porodní trauma a prenatální traumata

   

  Stupeň 2:

  Dětství – Skupinové vědomí

  1. Pejchalová, J. Pešička

   

  • Rodina jako druhá děloha
  • Skupinové vědomí: Dětské Já, příslušnost a dětské svědomí
  • Vztah dítěte ke světu: Cítění (+ fyzické vjemy)
  • Potenciál a prostředí: „Dvojí život dítěte“ (J. Hillman)
  • Životní modus ve Skupinovém vědomí: víra, rozkazy a poslušnost
  • Instituce ve skupinovém vědomí: náboženství, monarchie, úřední autorita
  • Dětská skutečnost a dospělá neuróza
  • Přerušený pohyb k matce: Traumata jako přerušení vývoje

   

   Stupeň 3:

  Dospívání – Vědomí Já

  1. Pejchalová, J. Pešička

   

  • Dospívání jako zrození se do dospělosti
  • Vědomí Já: Vlastní rozhodování, autonomie
  • Vztah ke světu ve Vědomí Já: myšlení (+ cítění + fyzické vjemy)
  • Strukturální negativita Vědomí Já (nihilismus)
  • Ne vůči rodičům
  • Moc sexuality
  • Životní modus ve Vědomí Já: Vzpoura, boj, prožívání, sebe-prožívání
  • Základní konflikt dospívajícího: svoboda, závislost a stávání se sám sebou
  • Charakterový pancíř a masky – aneb: Dobrá ochrana svého Já
  • Instituce ve Vědomí Já: věda, demokracie, právní stát, kapitalismus
  • Dospívání a mládí jako kolektivní Duch doby
  • Konflikt ve službě životu
  • Partnerský vztah jako prožitek Já

   

  Stupeň 4:

  Dospělost – Vědomí Sama sebe

  1. Pejchalová, J. Pešička

   

  • Duchovní zrození: dospělost jako krok do otevřeného prostoru
  • Samota jako Bytí sám se sebou
  • Ano sám sobě a své minulosti
  • Od Vědomí Já k Vědomí Sama sebe (individuace)
  • Vztah ke světu ve Vědomí Sama sebe: Vnímání (+ myšlení + cítění + fyzické vjemy)
  • Životní modus ve Vědomí Sebe sama: důvěřování a otevírání se
  • Dospělá láska jako láska ke skutečnosti
  • Fenomenologie: učit se od života
  • Úvod do fenomenologické psychologie
  • Svatba a děti: vazba na život
  • Partnerský vztah jako prožitek Sebe sama
  • Propojenost, zodpovědnost a svoboda
  • Původní rodina a vlastní rodina
  • Rodinná dynamika v druhých a rozvedených partnerstvích; „moje děti a tvoje děti“

   

  Stupeň 5:

  Ranné stáří – Vědomí Ducha

  1. Pejchalová, J. Pešička

   

  • Období přechodu – od fyzické k duševní reprodukci
  • Příroda a duch, biologie a psychologie
  • Stárnutí jako duševní rozšiřování se
  • Vztah ke světu ve Vědomí Ducha: Vidění (+ vnímání + myšlení + cítění + fyzické vjemy)
  • Poslání a vize – rozloučení se se sny / vstoupení do své vlastní skutečnosti
  • Láska: od osobní k duševní lásce
  • Terapie jako láska
  • Od samoty k duševní propojenosti
  • Když děti opustí hnízdo – zralý partnerský vztah a láska
  • Zacházení s vlastními starými rodiči

   

  Stupeň 6:

  Pozdní stáří: Vědomí Jednoty

  1. Pejchalová, J. Pešička (+ W. Nelles v 7. bloku)

   

  • Od symbiotické jednoty k jednotě duchovní: kruh se uzavírá
  • Spiritualita (tělo a duch)
  • Moudrost: Souznění se stvořením
  • Světlo a stín
  • Vidět, co je
  • Tvorba životního díla
  • Mistrovství
  • Bytí prarodičem

   

  Stupeň 7:

  Smrt: Vědomí Ničeho a Všeho

  1. Nelles

   

  • Smrt a zrození, zánik a vznik
  • Konec a počátek
  • Rodina a smrt
  • Polarita a jednota
  • Smrt a láska
  • Velký léčitel
  • Návrat domů
  • „Osvícení“

   

  Tato struktura je pouze orientační a přibližná, témata jednotlivých stupňů se budou prolínat celým výcvikem. Zároveň budeme vždy dávat prostor tomu, co chce vzniknout v Tady a Teď.

   

  Kromě projití vývojového modelu PŽI zprostředkovává výcvik podstatné aspekty z praxe konstelační práce a fenomenologicky zaměřené terapie. K tomu budou probírány mj. tyto aspekty:

  Ke konstelační práci:

  • Fenomén zastupování
  • Statické konstelace, konstelace v pohybu
  • Konstelace vést a nechat se vést
  • Konstelační práce ve skupinách a v individuálním sezení
  • Potenciál a limity konstelační práce
  • Perspektiva zaměřená na zapletení a perspektiva zaměřená na růst
  • Základní koncepty Rodinných konstelací: svědomí, láska na základě vazby, zapletení
  • Řád a svoboda: vyrovnání, příslušnost a pořadí posloupnosti

   

   

  Vedou:

   

  Dr. Phil., M.A. Wilfried Nelles (nar. 1948)

  Mnoho let spolu-určoval vývoj rodinných konstelací (v Německu i celosvětově), aby konstelační práci později dále rozvinul do Procesu životní integrace. Napsal 16 knih, které byly zatím přeloženy do 10 jazyků, praktikuje a vyučuje v mnoha zemích Evropy a východní Asie.                  www.nelles-institut.de

   

  Mgr. Petra Pejchalová (nar. 1979)

  Téměř 10 let spolupracuje s W. Nellesem, organizuje a tlumočí jeho semináře, překládá jeho knihy. Kromě své tlumočnické praxe také vede vlastní konstelační semináře, zaměřené jak na PŽI, tak na vztahová a partnerská témata.  www.petrapejchalova.cz

   

  Jan Pešička (nar. 1967)

  Pracuje s konstelacemi více než 10 let. Věnuje se rozvoji vědomí a rozšířeného vnímání jako nástroje osobního rozvoje, sebeléčby a celostní terapie. Využívá nejen konstelace, ale i tradiční šamanské, imaginační i energetické techniky.

   

   

  Termíny jednotlivých bloků výcviku

   

  0. Blok     25.-29. 6. 2017

  nebo alternativně místo něj účast na adekvátních seminářích - viz výše v úvodu

  1. Blok     13.–15. 10. 2017      

  2. Blok     10.–12. 11. 2017

  3. Blok     12.–14. 1. 2018

  4. Blok     9.–11. 2. 2018

  5. Blok     9.–11. 3. 2018

  6. Blok     6.–8.4. 2018

  7. Blok     21.–25. 6. 2018   

   

  0. blok má délku 5 dní, koná se mimo Prahu a je rezidenční (se zajištěným ubytováním a stravou)

  1. - 6. blok mají délku 2,5 dne, konají se v Praze a jsou nerezidenční

  7. blok má délku 5 dní, koná se mimo Prahu a je rezidenční (se zajištěným ubytováním a stravou)

   

   

  Přihlášky a ceny :

   

  Na úvodní 0. blok - Základní a Prohlubují seminář PŽI - se přihlašuje zvlášť (v sekci "Termíny/Přihláškový formulář") a také se hradí zvlášť.

   

  Samotný výcvik v sedmi blocích se hradí následovně:

   

  • Úhrada zálohy 6400,- Kč (nebo 240,-Euro) při registraci.

   

  • Doplatek ve dvou variantách – jednorázový se slevou, nebo ve splátkách.

   

  1. Jednorázový doplatek 19.200,- (712,- Euro) do 15.9. 2017, nebo
  2. Splátky po jednotlivých modulech: 6 x 3750,- (139,-Euro) vždy před začátkem modulu.

   

  Pozn.: Při platbě v Eurech si v případě výrazných výkyvů kurzu CZK/EUR vyhrazujeme právo částku odpovídajícím způsobem upravit.

   

  PRO PŘIHLÁŠENÍ JDĚTE PROSÍM DO SEKCE "TERMÍNY/PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ"

   

  Vaše přihláška je platná až po uhrazení zálohy. Informace o čísle účtu pro úhradu zálohy a doplatků od nás obdržíte v emailové zprávě poté, co odešlete přihlášku vyplněním registračního formuláře.

  Storno podmínky: Záloha je nevratná, můžete však za sebe poslat jinou osobu (náhradníka), která může vaši zálohu použít.

  Nejsme plátci DPH.