Prohlubující seminář PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE

28Čvn2017
29Čvn2017
Studenec u Horek, okr. Semily

28. - 29. 6. 2017 Prohlubující seminář slouží k hlubšímu porozumění LIPu (procesu životní integrace) a psychologie obecně, přičemž se budeme orientovat podle praxe. Účastníci budou mít příležitost, klást jak odborné, tak osobní dotazy k procesům, kterých byli svědky v předchozích dnech nebo je prožili. Můžeme diskutovat například o následujících tématech: Co je to duše? Co znamená psychologie, je psychologie věda? Je psycholog lékařem pro duši? To vlastní (individuální) a to kolektivní; svoboda a nutnost; jednání a ne-dělání; rozdíly a společné prvky u LIPu a rodinných konstelací; musíme následovat předky nebo jsme svobodní? Minulost a přítomnost (a budoucnost). (…) Můžeme se také věnovat otázkám účastníků k jejich vlastní práci (supervize), budu jednoduše následovat otázky účastníků..

Místo konání: Penzion Trautenberk, http://www.trautenberk.cz/

Studenec u Horek, okr. Semily

Tento seminář navazuje na předchozí 3-denní "Základní seminář PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE" zaměřený na praktickou práci s účastníky. Tyto 2 semináře dohromady jsou zároveň prvním a povinným blokem připravovaného VÝCVIKU V INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCI, vedeného W. Nellesem, P. Pejchalovou, J. Pešičkou a T. Geßnerem. 

Výcvik bude pokračovat 2. (víkendovým) blokem v září 2017. Termíny budou uveřejněny a registrace otevřeny v průběhu jara 2017. 

 Podmínkou pro účast na Prohlubujícím semináři PŽI je absolvování Základního semináře PŽI 25.-27.6.  nebo absolvování výcviku W.Nellese "Kruh života a lidské vědomí" v letech 2011-12. 

 

W.Nelles o Procesu životní integrace:

"Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:
Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.
Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje - kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení."

 

Časy: Středa 9:30 - 18:00, Čtvrtek 9:30 - 16:00

 

 PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE V SEKCI "TERMÍNY/PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ"

 

 

Cena Základní seminář PŽI:  4900,- Kč

Cena Prohlubující seminář PŽI:  3800,-Kč

Při přihlášení na oba semináře (Základni i Prohlubující) je celková cena 7900,- Kč

Při přihlášení a platbě záloh za oba semináře do 5.4.2017 je celková cena 7700,- Kč

 

 

 

Ubytování a strava:

Ubytování bude v 2-3 lůžkových pokojích penzionu Trautenberk v okr. Semily. Strava bude ve formě plné penze s možností výběru z vegetariánského nebo masového menu - zvolíte si na místě.

 

Ubytování a strava (Základní +) Prohlubující seminář:  

Příjezd 24.-29.6. : 4000,- (2-lůžko) / 3850,- (3-lůžko) Kč

Příjezd 25.-29.6. : 3800,- (2-lůžko) / 3650,- (3-lůžko) Kč

Příjezd 28.-29.6. :  1400,- (2-lůžko) / 1340,- (3-lůžko) Kč

 

Příjezd 24.6. je z důvodu akt. kapacity penzionu možný pouze pro několik účastníků ze Slovenska. Děkujeme za pochopení.

 

V přihlášce prosím do poznámky uveďte, zda preferujete 2- či 3-lůžkový pokoj, a případně osoby, s nimiž preferujete být na pokoji.

 

 

Během části semináře budeme pravděpodobně pořizovat dokumentační fotografie za účelem propagace. Potvrzením souhlasu s podmínkami účasti při registraci zároveň potvrzujete svůj souhlas s fotografováním. V případě, že nebudete souhlasit s uveřejněním fotografií, na nichž jste zachyceni, můžete nám to na místě sdělit.

 

Knihy k semináři: „Život nemá zpátečku. Evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace“ a „Obejmi svůj život“. K dostání na www.kosmas.cz nebo www.nakladatelstvijezek.cz a též na místě.

 

Vaše přihláška je závazná až poté, co od Vás obdržíme zálohu. Bližší info - o výši zálohy a čísle účtu pro zaslání zálohy od nás obdržíte v emailové zprávě, jakmile odešlete přihlášku po vyplnění registračního formuláře. Do zprávy pro příjemce prosím při převodu uveďte jména osoby, za niž zálohu posíláte.

STORNO PODMÍNKY: Rozhodnete-li se po zaplacení zálohy zrušit svou účast 60 dní před začátkem akce a méně, činí storno poplatek 2000,- Kč.  Můžete však za sebe poslat jinou osobu, která může Vaši zálohu použít. Zrušíte-li svou účast více než 60 dní před začátkem akce, čini administrativní storno poplatek 300,-Kč. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE V SEKCI "TERMÍNY/PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ"