WILFRIED NELLES: PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE – Otevřený seminář

14Srp2020
16Srp2020
DVAN, Pod Vinicí, Praha 4

Proces životní integrace je často vnímám jako nový nebo speciální „konstelační formát“. Tím sice je, ale to je pouhý povrch. Aby se náš život mohl skutečně usadit a integrovat do našeho vědomí, je zapotřebí určitého postoje k životu, totiž respektu ke všem formám a projevům života, také a především k těm, které jsou pro nás bolestivé nebo vyhlížejí děsivě. Tento postoj a jeho předávání je jádrem (nebo duší) LIPu a celé práce W. Nellese. Pracuje především s formátem LIPu, tedy konstelací životních stupňů Nenarozené dítě, Dítě a Dospívající. Tyto pozice jsou reprezentovány zástupci. Klient sám stojí na pozici Dospělého (stupeň 4) a odsud se dívá na své předcházející životní stupně. U starších účastníků se může stát, že se klinet postaví i na 5. nebo 6. stupeň.

PRAHA

DVAN, Pod Vinicí, Praha 4

 

 

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jednotlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě.

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z teorie W. Nellese o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

 

LIP je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo.

Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje - pouze v naší hlavě. Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď. Minulost nás zatěžuje jen natolik, nakolik jsme si (často nevědomky, např. v důsledku traumatu) v nitru do hloubky neuvědomili, že pominula, anebo jí propůjčujeme význam, protože ji nechceme pustit. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

 

Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo. Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

 

Konstelace se připraví krátkým rozhovorem o vašem záměru a vaší aktuální situaci. V jednotlivých případech může zůstat i u takovéhoto rozhovoru (když z něj vyplyne nějaký zásadní vhled, který činí konstelaci v danou chvíli přebytečnou anebo ji nedovoluje), anebo se může místo LIPu udělat konstelace zaměřená na určité téma (např. nemoc nebo nějaké rodinné nebo vztahové téma). To se řídí vaším záměrem. I u takovýchto životních nebo rodinných konstelací necháváme to, co se ukáže, tak jak to je, a nezasahujeme do minulosti (např. rodičů). Rozhodnutí, co v konkrétním případě uděláme, probíhá v dohodě s klientem, konečné rozhodnutí ale činí W. Nelles.

Bude prostor pro cca 25 osobních procesů, rozhoduje pořadí přihlášení.  Zároveň je velmi silné a přínosné účastnit se jako zúčastněný pozorovatel a účastnit se například jako zástupce v konstelaci druchých. Během semináře bude mezi procesy rovněž prostor pro otázky k metodice práce a jejímu teoretickému pozadí.

 

Tento otevřený seminář W. Nellese je podmínkou pro vstup do HLAVNÍHO STUPNĚ VÝCVIKU V INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCI 2020-22 (+ k tomu 4 seminářové dny/ind.konzultace s Petrou Pejchalovou, www.petrapejchalova.cz). Je to zároveň poslední seminář, který se do začátku výcviku koná. 

 

Termín: 14. - 16. 8. 2020

Časy : Pátek 10:00 - 18:00, Sobota 10:00 - 18:00,  Neděle 10:00 - 15:00

 

Cena semináře:  4900 Kč při platbě zálohy do 1. 2. 2020;  5600 Kč při platbě zálohy do 1. 7. 2020; 6000 Kč při platbě zálohy po 2. 7. 2020

Absoventi výcviků W.N. (2009-10, 2011-12, 2017-18) mají slevu 20% z ceny semináře. 

Členové ČASK mají slevu 15% z ceny semináře.

 

 

Během části semináře budeme pravděpodobně pořizovat dokumentační fotografie a krátké videozáznamy za účelem propagace. Potvrzením souhlasu s podmínkami účasti zároveň potvrzujete svůj souhlas s fotografováním a natáčením. V případě, že nebudete souhlasit s uveřejněním fotografií či nahrávek, na nichž jste zachyceni, můžete nám to na místě sdělit.

 

Knihy k semináři: „Život nemá zpátečku. Evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace“, „Obejmi svůj život“ a "Muži, ženy a láska". K dostání na www.kosmas.cz nebo www.nakladatelstvijezek.cz a též na místě.

 

 

Vaše přihláška je závazná až poté, co od Vás obdržíme zálohu. Bližší info - o výši zálohy a čísle účtu pro zaslání zálohy od nás obdržíte v emailové zprávě, jakmile odešlete přihlášku po vyplnění registračního formuláře. Do zprávy pro příjemce prosím při převodu uveďte jména osoby, za niž zálohu posíláte.

STORNO PODMÍNKY: Rozhodnete-li se po zaplacení zálohy zrušit svou účast 60 dní před začátkem akce a méně, činí storno poplatek 2000,- Kč.  Můžete však za sebe poslat jinou osobu, která může Vaši zálohu použít. Zrušíte-li svou účast více než 60 dní před začátkem akce, čini administrativní storno poplatek 300,-Kč. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

 

 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE pod tímto odkazem "PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ"

 

 

 

Organizaci semináře zajišťuje:

Mgr. Petra Pejchalová

Musilova 37

586 01 Jihlava

IČ: 74569660, DIČ: CZ7956044360

 www.petrapejchalova.cz