WILFRIED NELLES V ROZHOVORU S JIŘÍM JEŽKEM „Svět, v němž žijeme: Co znamená coronavirus pro svět, v němž žijeme?”

13Srp2020
Pod Vinicí, Praha 4

Od 18:00 Do 21:00

DVAN

Pod Vinicí, Praha 4

Wilfried Nelles 

se s námi ponoří do vývoje lidské duše a vědomí od embrya po starého člověka, od vyhnání z ráje až po moderní civilizaci. Popíše hluboké vtisky, které člověk v různých stupních svého života zažívá, a vývoj, který vědomí unáší do stále širších a vyšších dimenzí, dovolíme-li si bez zábran se ponořit do proudu života.

Odhalí lživá přesvědčení moderny, její slepou víru v techniku a narcistické uctívání vlastních idejí, její zarytou touhu vylepšovat svět i sám sebe, jako pubertální útěk před realitou života, a ukazuje cestu, jak do této reality vstoupit. Vzniká při tom mapa lidského života, která ústí do praktické aplikace a nové psychologie, které veda dál, za ztrátu smyslu v moderně, aniž by však člověk sklouzával zpátky do starých vzorců přesvědčení.

W. Nelles se při tom opírá nejen o svou hlubokou znalost západních humanitních věd, ale především také o vlastní postřehy a životní zkušenosti, které zpřístupňuje jasným, přímým a živým jazykem a vždy také ilustruje na příkladech.

Jiří Ježek mu bude klást otázky nejen k vývoji vědomí obecně, ale i k aktuálnímu dění a souvislostem:

  • Jak se v současném dění kolem koronaviru odráží naše moderní kolektivní vědomí lidstva
  • Pomáhá nám skutečně věda a její perspektiva
  • Potřebujeme více vědeckých informací o viru?

Od pátku do neděle (14. - 16. srpna) Wilfried Nelles toto téma prohloubí na semináři a především prakticky ukáže, jak pracuje s procesem životní integrace. Jsou srdečně vítání zájemci s vlastní zakázkou i bez ní. 

Jiří Ježek

Dlouholetý vydavatel knih Wilfrieda Nellese v České republice, terapeut a lektor.

Po studiu medicíny se věnoval akademické činnosti jako pedagog na různých fakultách po celé ČR. Založil vzdělávací neziskovou organizaci AGNES, která školila neziskové organizace, aby byly profesionální, etické a zodpovědné ve své práci pro klienty a za svůj vliv na veřejný život. Po 15 letech lektorování a supervize postupně přesunul těžiště své práce k individuální práci s lidmi a k terapii pro klienty a jejich rodiny. Zásadní inspirací pro jeho práci bylo setkání s rodinnými konstelacemi a systemickým přístupem a později s „Procesem životní integrace“ W. Nellese.

Řadu let úzce spolupracuje mj. se společností Paraple – jak v přímé práci s klienty, tak skrze supervizi pro pracovníky a jako facilitátor strategického plánování. Založil vlastní nakladatelství, v němž vydává především filozofické tituly. 

Celý večer bude tlumočen do českého jazyka. 

Program: 

  • Úvodní impuls od Wilfrieda Nellese
  • Rozhovor Wilfrieda Nellese s Jiřím Ježkem 
  • Otázky z publika
  • Společné doznění 

 

Místo konání: DVAN, Pod vinicí, Praha Modřany

Čas: 18:00 - 20:30

VSTUPNÉ:   250,- Kč pro účastníky víkendového semináře Proces životní integrace 14.-16.8. 

                       500,- Kč jako samostatná akce

 

REGISTRACE: POUŽIJTE PROSÍM TENTO PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ