Základní seminář PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE

25Čvn2017
27Čvn2017
Studenec u Horek, okr. Semily

25. - 27. 6. 2016. Proces Životní Integrace je W.Nellesem vyvinutý a pouze jím nabízený nový konstelační formát, který k rodinným konstelacím přidává něco velmi zásadního a metodicky je zcela nový a specifický. U rodinných konstelací jde o vztahy k druhým, buď o místo člověka v nějakém větším systému nebo o vztah k rodičům, dětem, partnerům nebo dalším důležitým osobám. Objasnění těchto vztahů a postavení se na své místo v rámci většího kontextu má enormní účinek a může uvolnit mnoho síly, která byla ve starých konfliktech blokována. Jedna věc se ale při tom většinou přehlíží nebo se jí nanejvýš letmo dotkneme: Vaše pravlastní, individuální životní cesta a vaše vnitřní poslání. Tuto mezeru zaplňuje Proces Životní Integrace.

Místo konání: Penzion Trautenberk, http://www.trautenberk.cz/

Studenec u Horek, okr. Semily

Tento seminář je zaměřen především na praktickou práci s účastníky. Navazuje na něj dvoudenní "Prohlubující seminář PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE" zaměřený na teorii, diskusi a supervizi. Tyto 2 semináře dohromady jsou zároveň prvním a povinným blokem připravovaného VÝCVIKU V INTEGRAČNÍ KONSTELAČNÍ PRÁCI, vedeného W. Nellesem, P. Pejchalovou, J. Pešičkou a T. Geßnerem. 

Výcvik bude pokračovat 2. (víkendovým) blokem v září 2017. Termíny budou uveřejněny a registrace otevřeny v průběhu jara 2017. 

 

W.Nelles o Procesu životní integrace:

"Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:
Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.
Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje - kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení."

 

Na základním semináři W.Nelles z časových důvodů nezaručuje, že bude možné pracovat osobně s každým účastníkem. Bude prostor pravděpodobně pro cca 20 osob. Zároveň však věříme, že ten, kdo pracovat chtít bude, k tomu tu či onu příležitost dostane.

Účast je velmi vnitřně silná a přínosná i pro ostatní účastníky, kteří přihlížejí (a např. stojí jako zástupci v jedn. procesech) nebo se jako terapeuté chtějí seznámit s touto novou formou konstelační práce.

 

 

Časy : Neděle 11:00 - 18:30, Pondělí 9:30 - 18:00 Úterý 9:30 - 16:00

 

 

Cena Základní seminář PŽI:  4900,- Kč; při platbě zálohy do 5.4.2017 je cena 4600,- Kč

Cena Prohlubující seminář PŽI: 3800,-Kč

Při přihlášení na oba semináře (Základni i Prohlubující) je celková cena 7900,- Kč

Při přihlášení a platbě záloh za oba semináře do 5.4.2017 je celková cena 7700,- Kč

 

 

Ubytování a strava:

Ubytování bude v 2-3 lůžkových pokojích penzionu Trautenberk v okr. Semily. Strava bude ve formě plné penze s možností výběru z vegetariánského nebo masového menu - zvolíte si na místě.

 

Ubytování a strava Základní seminář:

Příjezd 24.-27.6. : 2400,- (2-lůžko) / 2310,- (3-lůžko) Kč

Příjezd 25.-27.6. : 2200,- (2-lůžko) / 2110,- (3-lůžko) Kč

Příjezd 24.6. večer je z důvodu aktuální kapacity penzionu možný pouze pro několik účastníků ze Slovenska.

 

V přihlášce prosím do poznámky uveďte, zda preferujete 2- či 3-lůžkový pokoj, a případně osoby, s nimiž preferujete být na pokoji.

 

Během části semináře budeme pravděpodobně pořizovat dokumentační fotografie za účelem propagace. Potvrzením souhlasu s podmínkami účasti zároveň potvrzujete svůj souhlas s fotografováním. V případě, že nebudete souhlasit s uveřejněním fotografií, na nichž jste zachyceni, můžete nám to na místě sdělit.

 

Knihy k semináři: „Život nemá zpátečku. Evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace“ a „Obejmi svůj život“. K dostání na www.kosmas.cz nebo www.nakladatelstvijezek.cz a též na místě.

 

 

Vaše přihláška je závazná až poté, co od Vás obdržíme zálohu. Bližší info - o výši zálohy a čísle účtu pro zaslání zálohy od nás obdržíte v emailové zprávě, jakmile odešlete přihlášku po vyplnění registračního formuláře. Do zprávy pro příjemce prosím při převodu uveďte jména osoby, za niž zálohu posíláte.

STORNO PODMÍNKY: Rozhodnete-li se po zaplacení zálohy zrušit svou účast 60 dní před začátkem akce a méně, činí storno poplatek 2000,- Kč.  Můžete však za sebe poslat jinou osobu, která může Vaši zálohu použít. Zrušíte-li svou účast více než 60 dní před začátkem akce, čini administrativní storno poplatek 300,-Kč. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE V SEKCI "TERMÍNY/PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ"