1. Evropská KONFERENCE integrační konstelační práce LIP

03Čvn2023
04Čvn2023

Historicky 1. evropská konference LIP |||| JE URČENÁ JAK PRO LEKTORY A PŘÍZNIVCE KONSTELACÍ A LIP, TAK PRO NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOST |||| 7 přednášejících ze 4 evropských Nelles Institutů |||| Přednášky, praktické workshopy, panelové diskuse a křest nové knihy W. Nellese ||||

 

Motto:

"Skutečná pandemie moderny se odehrává v duši a vyžaduje odpověď od psychologie, a to od psychologie, která se nezaměřuje pouze na nitro jednotlivce, ale zohledňuje i ducha naší doby, který utrpení jednotlivce vůbec vytváří - a dívá se tak na niternou stránku života i světa společně. Psychologie, která pokračuje v záměru osvícenství tím, že duši a vědomí člověka iniciuje do nového stupně života: stupně dospělého člověka."

Wilfried Nelles

 

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

  • Vývoj kolektivního vědomí lidstva a jeho odraz ve společnosti a v duši člověka
  • Proces životní integrace LIP jako nejnovější trend v konstelační práci
  • Fenomenologická psychologie jako odpověď na ducha doby

 

PROGRAM KONFERENCE

Sobota:

9:30 - 9:45     Slavnostní zahájení a úvodní slovo

9:45 - 11:30    Wilfried Nelles: Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

11:30 - 11:50   Coffee break

11:50 - 13:15   Ruedi Eggerschwiler: Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

13:15 - 15:15  Pauza na oběd

15:15 - 16:45  Praktické workshopy:

  •    Bettina Schneebeli: Mindfulness v konstelační práci
  •    Martin Vachuška: Praktické ukázky práce s LIP

16:45 - 17:10  Coffee break

17:10 - 18:15  Panelová diskuse se všemi hosty - moderuje Petra Pejchalová - a křest knih Wilfrieda Nellese "Svět, ve kterém žijeme” a „Život se děje”

18:30 - 19:00  Zvuková koupel s gongy Štěpánky Rudolfové

 

Neděle:

10:00 - 11:30   Coen Aalders: Vědomí a stát - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

11:30 - 11:50   Coffee break

11:50 - 13:15  Anne Petersen: Válka proti své přirozenosti - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

13:15 - 15:15  Pauza na oběd

15:15 - 16:45  Praktické workshopy:

  • Martin Vachuška: Staň se člověkem, kterým odjakživa jsi
  • Petra Pejchalová: Buď-anebo - jak LIP přemosťuje vnitřní rozpolcenost

16:45 - 17:00  Coffee break 

17:00 - 17:15  Slavnostní zakončení konference

 

Účast na konferenci je jedním z předpokladů pro účast ve Výcviku ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci 2023-25. Více info najdete v popisu výcviku.

 

PŘÍSPĚVKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH PODROBNĚ:

 

Wilfried Nelles (Německo): Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí

Kde se odehrává skutečná pandemie naší doby? Neodehrává se v naší duši? Potřebujeme uvidět, že v utrpení naší duše se nezrcadlí pouze naše biografie, ale i kolektivní duch doby. Jako odpověď potřebujeme novou psychologii, takovou, která pokračuje v záměru osvícenství - tím, že duši a vědomí člověka zasvětí do nového stupně života: stupně dospělého člověka.

Tento úvodní příspěvek bude uvedením do tématiky modelu stupňů vědomí, tak jak se Wilfriedu Nellesovi vyjevil před 16 lety, o stupních vědomí na kolektivní a individuální rovině a o jejich vzájemné korelaci. 

O tom, jak a čím může být Proces životní integrace LIP zasvěcením do dospělosti a proč vůbec jako společnost potřebujeme dospět.

 

Ruedi Eggerschwiler (Švýcarsko): Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem

Naše identita, to znamená naše vědomí Ega, je souborem obrazů a představ, kterými si myslíme, že jsme. Tyto obrazy pocházejí z naší biografie a mají různé zdroje. Když jsme třeba jako děti byly neustále označovány za líné nebo mimořádně chytré, začneme tomu věřit. Co se stane, když tyto nálepky, které si sami vytváříme, a které jsou na nás nanášeny, necháme být?

Naše vědomí ega se oslabí a ztratíme domnělou pevnou půdu pod nohama. Uvědomíme si, že jsme malou neosobní částečkou velkého pohybu života, a začneme dělat to, co od nás situace vyžaduje. Můj příspěvek bude o zvědoměníní si bezmocnosti našich egocentrických možností a jeho účincích na každodenní život. 

Jak LIP, tak konstelační práce i meditativní ponoření do ticha mají za cíl zbavit naše ego moci, abychom mohli klesnout do života, bez záchranných sítí konceptů, představ a snů.  

 

Coen Aalders (Nizozemí): Stát a vědomí

Stát odráží společnost a vládne jí, odráží nás a vládne nám.

Není ale stát také objektem vývoje vědomí, tak jak jeho různé vývojové stupně představuje model LIPu?

A co pak vývoj vědomí státu znamená pro jeho občany a občanky? A když se vědomí státu nevyvíjí, co to znamená pro nás jako jeho občany a občanky, pro nás jako účastníky konference?

Coen Aalders, který se zaměřuje na aplikaci modelu stupňů vědomí v koučinku, při práci s firmami a v change managementu, představí vývoj vědomí a jeho stupně z hlediska státu a jeho fungování.   

 

Anne Petersen (Německo): Válka proti své přirozenosti

Jsme ve válce, ne s Ukrajinou, ale sami se sebou, se svou vlastní přirozeností. Bojujeme proti své biologii (ze starořeckého βίος bíos „život“ a λόγος lógos zde: „učení“), proti tomu, co nás chce život naučit.

Jako žena jsem své biologii "vydaná na pospas" v obzvlášť velké míře. Skrze menstruaci se stáváme ženou a můžeme dát život dětem. Co dál však dělá ženství ženstvím a pomáhají nám skutečně jako ženám momentální diskuse o zrovnoprávnění žen? Nebo se pod tímto pojmem spíše odehrává válka proti ženskosti a samy sobě jsme si tak nejostřejšími protivnicemi?

V LIPu jde o to, nechat se zasáhnout tím, co je, ne tím, co bychom si přáli. To také znamená nechat se zasáhnout ženou, kterou jsem, a ženu, kterou bych ráda byla, nechat jít. Teprve pak se může dostavit mír: Když jsme ochotni naslouchat životu, své biologii a následovat je.  

 

Bettina Schneebeli (Švýcarsko): Mindfulness v konstelační práci

Postoj všímavosti je vědomé rozhodnutí zůstat v přítomném okamžiku otevřený, přítomný a v prostoru nevědění.

Fenomény, které se objeví a vyplouvají, vnímáme a nahlížíme bez posuzování. 

Všímavost podporuje konstelační práci a je nosným prvkem i v terapii i poradenství. 

V praktickém workshopu budeme moci na vlastní kůži zakusit, jak meditace a mindfulness může podpořit konstelační práci.

 

Petra Pejchalová (Česká republika): Buď - anebo jako typický vnitřní rozpor v konstelační práci  

V našem vnitřním světě se někdy pohybujeme ve vnitřním rozporu mezi dvěma zdánlivě protichůdnými póly, máme pocit, že je v nějaké situaci nebo oblasti života možné jen "budˇ- nebo".

LIP nám pomáhá uvidět, že tento rozpor často pramení z protichůdných postojů dítěte a dospívajícího v nás, kteří si museli rozvinout různé strategie, jak s určitými situacemi naložit a zvládnout je.

A LIP také ukazuje cestu ven - vnitřním přechodem do dospělého vědomí, kde se toto "budˇ-nebo" rozpouští a zároveň všechny předešlé stupně obsáhne.  

Součástí workshopu bude teoretická část i praktická ukázka.

 

Martin Vachuška (Česká republika): Staň se člověkem, kterým odjakživa jsi

Jak se promění můj pohled na život, sebe sama a mé vztahy, pokud připustím, že ten, kým se mám stát, není vůbec libovolné, ale již od početí dané?

Jak to změní pohled na psychologii, terapii a „osobní růst“? Jednou z odpovědí je Proces životní integrace - LIP – a fenomenologický terapeutický přístup.

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1, Praha 5 - Jinonice 

 

VSTUPENKY:

VARIANTY:

EARLY BIRD ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ DO 15. 4. 2023:  4650,-Kč 

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:  4950,- Kč

Vstupenka zahrnuje 2-denní program konference s drobným občerstvením

 

EARLY BIRD PODPORUJÍCÍ VSTUPNÉ DO 15. 4. 2023:  5650,- Kč

PODPORUJÍCÍ VSTUPNÉ:  5950,- Kč

Zakoupením vstupenky vyjádříte podporu pro konání dalších akcí Nelles Institutu ČR a vydání dalších knih W. Nellese. Vstupenka zahrnuje 2-denní program konference s drobným občerstvením, video záznam celé konference a výtisk nové knihy W. Nellese 

 

EARLY BIRD ABSOLVENTI / PŘIHLÁŠENÍ NA VÝCVIK LIP A ČLENOVÉ ČASK do 21. 4. 2023:  4400,-Kč

ABSOLVENTI / PŘIHLÁŠENÍ NA VÝCVIK LIP A ČLENOVÉ ČASK:  4850,-Kč

Vstupenka zahrnuje 2-denní program konference s drobným občerstvením

 

POUZE VIDEO ZÁZNAM CELÉ KONFERENCE:  890,- Kč

 

VSTUPENKY ZDE >>>

 

O přednášejících:

 

Wilfried Nelles, Dr. phil., M.A.

Narozen 1948, vyrůstal a nyní znovu žije v německém regionu Eifel. Je ženatý a je otcem dvou synů.                                                                                                     Klasicky humanitně vzdělán, poté po studiu politologie, sociologie a psychologie skončil spíše náhodně nežli chtěně na poli vědy. Stal se vedoucím velké interdisciplinární vědecké skupiny v oblasti společenských věd. Následujících dvanáct let působil jako vědecký pracovník a docent (na univerzitách v Bonnu a Wuppertalu), během tohoto období zveřejnil pět knih a mnoho vědeckých článků. Mezitím odpromoval, ale už ne(do)habilitoval, protože zjistil, že tahle cesta je pro něj u konce. Od počátku 80. do poloviny 90. let duchovně putovní, hledačská a učednická léta u Osha, intenzivní sebepoznávání a výcviky v různých metodách humanistické psychologie, desetiletá zkušenost s vedením sebepoznávacích a meditačních skupin až do setkání s rodinnými konstelacemi v roce 1996.

Poté se plně věnoval rodinným konstelacím a hodně o nich psal. Po oddělení se od Berta Hellingera, s jehož novou prací (od 2006) už nebyl v souznění, rozvinul ve více krocích nový druh konstelační práce, který nazývá Proces životní integrace. Pozornost se zde nezaměřuje na vztahy k rodině (na tzv. systemický aspekt), ale na náš vlastní život a rozpoznání jeho vnitřních souvislostí. Jeho osobně přivedl Proces životní integrace k tomu, že spolu se svým synem Maltem založil Nelles-Institut (www.nellesinstitut.de), jenž je aktivní po celém světě.

 

Ruedi Eggerschwiler

Vystudoval aplikovanou psychologii a od roku 1996 pracuje jako terapeut, kouč a konstelář.  Zpočátku se zaměřoval především na rodinné konstelace. V roce 2012 se setkal s Wilfriedem Nellesem a poznal tak LIP. Už po prvním procesu bylo jasné, že tohle se stane jeho novým zaměřením.

Čím hlouběji se do tohoto procesu s s ním spojeného fenomenologického postoje nořil, tím více ho tento nový pohled na život začal proměňovat, a to zdaleka nejen v pracovní oblasti.

Kromě toho se tak propojily jeho dvě srdeční záležitosti: 30-letá praxe zenové meditace a konstelační práce.

www.eggerschwiler.ch

 

 Coen Aalders

Zkušený nizozemský manažer změnových procesů a transformace. Svou kariéru začal jako důstojník Královského nizozemského námořnictva, především jako projektový manažer mezinárodních nákupních operací. Coen má magisterský titul jako právník (Radboud Univerzita Nijmegen), firemní psycholog (INSEAD, Fontainebleau) a u Wilfrieda Nellese studoval systemické konstelace a jako jeden z prvních už od r. 2010 Proces životní integrace (LIP). U MIT v Bostonu se do hloubky seznámil s „Theory U“.

Vyniká řadou zkušeností z oblasti firemního rozvoje, fúzí, změny firemní kultury a krizového managementu; a to jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Coen pracuje na národní i nadnárodní úrovni, mj. pracoval jako národní ředitel u francouzské technologické a poradenské firmy Devoteam, poté jako ředitel nizozemského zemského registru, později jako starosta několika měst, nakonec jako děkan jedné z fakult Erasmus Univerzity v Rotterdamu. Kolegové o něm říkají, že je „autentický, visionářský, angažovaný a s jasnou hlavou”.

www.coenaalders.nl

 

Anne Petersen

Jako dcera dělníka jsem se často cítila na nesprávném místě. Ale už během mého studia sociologie jsem pochopila, že můj původ je hodnotným zdrojem. Abych tento zdroj mohla využít v jeho plnosti, je zapotřebí hluboké srozuměnosti se svou biografií. Proces životní integrace můžu vést přesně tam: K jasnému Ano svému životu, tak jak momentálně je a jak se do této chvíle odvíjel. 

Mé roky zkušeností s vedením duchovních nakladatelství, moje vlastní duchovní praxe a má láska k mluvenému i psanému slovu jsou přirozenou součástí mé práce terapeutky a konstelářky. 

Foto: Steffi Behrmann

 

Bettina Schneebeli

Od mých prvních zkušeností s konstelační prací před 20 lety mě zasahovala hloubka a efektivnost této práce a už mě to nikdy nepustilo. V posledních 15 letech mě hodně ovlivnily různé výcviky v psychologii zaměřené na tělo (IKP) a ve všímavosti  (mindfulness, MBSR, meditace, jóga). Nesčetné zkušenosti a učení, kterých se mi dostalo skrze fenomenologickou psychologii, konstelační práci a proces životní integrace u Ruediho Eggerschwilera, Wilfrieda a Malteho Nelles, mi otevřely nové pole, do něhož může proudit moje vědění a zároveň v něm mohou vznikat nové věci. 

Při provázení klientů jsou pro mě zásadní jasnost a ticho, naslouchání a nechání věcí, aby vznikaly, a přítomnost. Tak může vzniknout něco nového a přijít poznání, o co skutečně jde. 

 

Mgr. Petra Pejchalová

Vystudovala němčinu a nizozemštinu na filozofické fakultě. Po studiích působila v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života, osobní krize a touha po poznání a sebepoznání ji však záhy vedl dál, a strávila celkem 3,5 roku sólo cestami po světě. Velkou zkušeností pro ni kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s náboženstvími Asie, s meditací a s Oshovými a později i dalšími sebezkušenostními a terapeutickými metodami - mnoho z nich mohla poznat při své téměř 20-leté tlumočnické praxi.

V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 se poprvé setkala s Wilfriedem Nellesem jako tlumočnice jeho kurzů. Jeho styl práce ji natolik zaujal, že se stala nejen tlumočnicí, ale i organizátorkou jeho výcviků a seminářů a překladatelkou jeho knih do češtiny. V roce 2017 založila Nelles Institut ČR, v jehož rámci vede své vlastní kurzy a a organizuje a spolufacilituje konstelační výcviky. V její práci se přirozeně snoubí práce s LIPem i dalšími technikami, které během své cesty poznala.  

www.petrapejchalova.cz

 

Martin Vachuška 

Už v dětství, dávno před tím, než vystudoval elektro obor, jej zaujala a bavila psychologie. Na cestu „poznávání sebe sama“ jej v roce 1994 přivedly zdravotní potíže, se kterými mu klasická medicína nedokázala pomoci. S rodinnými konstelacemi se potkal v roce 2002.Absolvoval 2 letý konstelační výcvik Průvodce na Cestě.
Dlouho se zabýval různými přístupy v konstelační práci, ale v jeden moment zjistil, že už to dál není možné. Že je potřeba něco změnit, nebo s touto prací skončit. Téměř rok procházel touto profesní krizí. Věděl, že v této práci chce pokračovat, jen nevěděl jak, aby mu to opět dávalo smysl.

Po tomto roce se setkal s Wilfriedem Nellesem, jeho modelem vývoje vědomí, přístupem a praktickou prací skrze pohled Procesu životní integrace -LIP - na třídenním semináři a téměř okamžitě věděl, že to je přesně to, co hledal. Absolvoval Hlavní stupeň výcviku Nelles institutu v Integrační konstelační práci a fenomenologické terapii. Vede vlastní semináře, jejichž hlavním pilířem je právě tento přístup. A tento způsob práce zároveň stále proměňuje jeho život. Je také terapeut Shiatsu a Kraniosakrální terapie a akreditovaný instruktor skalního lezení. Miluje svou ženu Vlaďku, syna Vítka, svou rodinu, přírodu, tanec, krásu, lidskou opravdovost a jedinečnost.

www.martinvachuska.cz

 

Storno podmínky: 

V případě zrušení účasti z Vaší strany uhrazená vstupenka propadá. Je však plně přenosná = tj. můžete ji v plné výši převést na jinou osobu. Pouze nás o změně jména účastníka informujte emailem.