Knihy

obejmi svůj život

Obejmi svůj život. Jak vnitřně dospět – Proces životní integrace

Nakladatelství Ježek 2014

96 stran

překlad Petra Pejchalová

Přístup Wilfrieda Nellese, který nazývá Proces životní integrace, vychází z jeho mnohaleté zkušenosti s rodinnými konstelacemi. Pracuje s pochopením významu jednotlivých etap životního růstu a s jejich plným, „dospělým“ přijetím. Pozornost je při tomto procesu zaměřena na Bytí – na to, čím už odjakživa jsme, a co se chce v procesu našeho žití rozvíjet.

„Proces životní integrace“ napomáhá toto své Bytí – veškeré události, lidi a místa, které náš život provázely – zcela přijmout a odevzdat se jeho rozvíjení.

„V tomto smyslu je třeba „obejmout svůj život“ – přijmout jej a vzít do náruče tak, jak byl a je. Což platí jak pro to vnější tak pro to vnitřní. Paradoxně to ale také znamená odevzdat se do náruče života. Tím, že se vzdám soudů o tom, co bylo dobré nebo špatné, se totiž odevzdávám životu tak, jak je. Ten se pak může uskutečnit a my sami se můžeme stát skutečnými.“

 

 MZL

Muži, ženy a láska. Od dětských požadavků k dospělým potřebám

Nakladatelství Ježek 2011

136 stran

překlad Sangeet P. Pejchalová

„Jak se naučíme Umění milovat“?

Jedině tím, že budeme milovat“, říká Wilfried Nelles. „…neboť jen láska dokáže zajistit soudržnost a smysl zevnitř.“

Milostný vztah – poté, co „propadneme lásce – nás z ní nechává opakovaně „vypadávat“ a o ní pochybovat, ale stále znovu a znovu nás přivolává nazpět.

Právě tím láska zraje a roste – a mění se.

Kniha „Muži, ženy a láska“ u čtenáře nejspíše vyvolá mnoho nečekaných pochopení. Nelles zde propojuje svou dlouholetou zkušenost terapeuta rodinných konstelací s fenomenologickým pozorováním sexuality. Oceňuje význam sexuality coby prapůvodní síly veškerého života, která však podle něj může přežít jedině tehdy, když je propojena s láskou. Láska samotná však má budoucnost pouze v případě, jestliže „vyroste“ z převládajících dětských a pubertálních představ a dospěje.

U lásky nejde primárně o to být milován. To si přejí děti a kdo jako dospělý dává prioritu tomuto přání, zůstává dítětem. Samozřejmě, že každý by chtěl být i milován, toto přání tu je a je naprosto v pořádku. Ale nesmí stát na prvním místě, protože pokud chceme lásku dostat, mineme se s ní. Jde o to „milovat“. Láska vzniká, když milujeme.“

 

ZNZ

Život nemá zpátečku. Evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace

Nakladatelství Ježek 2010

216 stran

překlad: Sangeet P. Pejchalová

Jak se dostat do kontaktu a do souladu s tím, kdo jsme?
Jak ovlivňuje vědomí naší doby náš vlastní pohled na svět?

Co svazuje, formuje a proměňuje naše osobní vědomí?

Jak se navzájem ovlivňují proces kolektivního a osobního růstu?

Těmito otázkami se Wilfried Nelles ve své nové knize zabývá. Srozumitelným a názorným jazykem načrtává mapu vědomí a jeho vývoje, která slouží nejen jako dobrá orientace, ale zároveň osobně zasahuje. Na pozadí této mapy pak ukazuje, jakou roli v procesu duchovního rozvoje vědomí hraje terapie v obecném smyslu, a zvláště pak rodinné konstelace. Vypracovává při tom novou teorii a praxi rodinných konstelací sloužících duchovnímu růstu.

Ohlasy ke knize:

„Dovoluji si vyjádřit hluboký dík za tuto velkolepou knihu, která mi svou krystalickou jasností dala více impulzů k růstu než předcházejících deset knih (včetně pana E. Tolleho) dohromady …“

Roswitha Schalk, Mnichov, umělkyně

„Aktuální knihu od Wilfrieda Nellese lze označit za velmi vydařený počin. S velkou slovní obratností a lehkostí jsou v ní propojeny a dále rozvedeny filozofické myšlenky, psychologické poznatky a praktické zkušenosti z dlouholeté profesní praxe, aniž by to působilo poučně nebo povýšeně…“

Hartmut Rast, Frankfurt

„Nevzpomínám si, kdy mi naposledy přišla nějaká kniha tak zajímavá, jako Vaše nejnovější …“

Ulrike Rodzinski, Švýcarsko

„Kniha nabízí orientaci pro život, která je zakořeněna v přirozeném a zakusitelném lidství a neztrácí se ve vymyšlených idejích… Se svým modelem růstu přivádí Nelles práci s rodinnými konstelacemi do nové dimenze, čímž se tato práce stává úplnější, širší a bližší praxi.“

Günter Schricker, Erding, psychoterapeut a terapeut rodinných konstelací

„Pan Nelles zvládl své „domácí úkoly“ a výborně psát umí tak jako tak… Je velmi inspirativní, jak je u něj individuální vývoj člověka protkán s kolektivní evolucí života… Tajný tip pro každého, kdo se zajímá o praktické pochopení širších souvislostí.“

Vismay G. Huber, terapeut a autor knih

Text z přebalu

“Růst není výsledkem konání, ani na kosmické, ani na individuální úrovni. Je to dění, které následuje svůj vlastní rytmus, své vlastní tempo. Duchovní růst či vývoj nejsou nic jiného, než roz-víjení se samotného vědomí a vědomé existence, při němž vědomí uskutečňuje samo sebe, „přichází samo k sobě“, nikoli tedy pohyb, jenž by vycházel z nás a odvíjel se od našich přání a tužeb, ale pohyb samotného vědomí. Roz-víjí se samo a my jsme součástí tohoto rozvoje. Co nám tedy schází (pokud nám něco schází), není více růstu nebo rychlejší či vyšší růst; co nám schází, není lepší vědomí; co nám schází, je přijetí toho, co je, skutečnosti, jež nás obklopuje a jež v nás působí.”

“Konstelační práce sloužící k vnitřnímu růstu má prostor i pro vzpurnost a Ne. Zároveň se tím vyjádřuje důraz na přednost budoucnosti před minulostí. Tu si Hellinger sice uvědomoval, ale pouze v tom smyslu, že novému systému, například rodině, přiznává přednost před starým.

To je však pouze jedna část, protože i tam, kde (ještě) neexistuje nový systém, působí budoucnost do přítomnosti. Svůj život směřujeme podle toho, co na nás čeká a co nám přichází vstříc, a ne podle toho, odkud pocházíme. Pokud tento pohyb plně následujeme, nezastavíme se u Ne, nýbrž přejdeme k přijetí toho, co přichází. A tak zůstaneme ve spojení s Celkem.”

 

AS

 

Amorův šíp. Láska, touha a růst v partnerských vztazích

Nakladatelství Agamé 2007

153 stran

překlad: Marcela Freiová

Rozchod, změna partnera, rozvod, to vše máme dnes rychle po ruce, když ve vztahu nastanou problémy. Wilffried Nelles, jeden z nejznámějších následovníků Berta Hellingera na poli rodinných konstelací, nám vysvětluje, o co přijdeme, opustíme-li partnera, místo abychom se mu otevřeli. Neboť krize jsou šance, ve kterých vztah získává hloubku. Láska přivádí osobní já až k jeho hranicím. Jenom ten, kdo obstojí v této výzvě, může růst.

Ohlasy ke knize:

Ze srdce Vám děkuji za tuto úžasnou knihu a Vaši odvahu – velmi mi pomohla

Jasmin K., 37 let, žije v „patchworkové rodině”(s patnerem vychovává svoje i jeho děti)

Dovolte sedmdesátileté ženě, aby Vám poblahopřála k této knize. To, co píšete, jsem dosud nikde nenašla tak precizně vyjádřené …

Käthe Krause

Tvá nová kniha je zase jednou pořádný „Nelles”. Napsaná napínavě, vždy k věci, plná překvapivých vhledů.

Bert Hellinger

„Amorův šíp” ve mně vyvolal radost a vděčnost. Tato kniha je pro mě jak frais (čerstvá), tak vrais (pravdivá). Její jazyk mě bavil svou čerstvostí, právě tak jako ve mě její obsah vyvolával vděčnost, protože vyjadřuje pravdu tak, jak ji vnímám.”

Gabriella S., Frankreich

 

 

RK

Rodinné konstelace

Nakladatelství Alternativa 2004, 2. vydání 2009

165 stran

překlad: Marcela K. Freiová

Ohlasy ke knize:

…první kniha, která dělá konstelace i teoreticky a pro kritické lidi pochopitelné… Vnímám ji jako obrovský dar pro tuto tématiku.

Ulla Schwab, architektka

Hluboká a napínavá kniha, která ukazuje cestu a přitom je skromná. Její čtení mi osobně velmi mnoho dalo.

Bert Hellinger

Bohatá, duši blízká, unikátní a také velmi odvážná kniha, která hezky rovnoměrně plyne a neustále jí provívá jasný duch…

Gunthard Weber

Nelles dokáže výborně vysvětlit jednoduchým jazykem i komplikované souvislosti… Někdy se kniha čte jako román a je velmi napínavá… Super kniha pro všechny, kteří se již trochu zabývali rodinnými konstelacemi.

Peter Jaruschewski