Aktuální akce

01Lis2023

Výcvik ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci

||| Komplexní výcvik v terapeutické a konstelační práci založené na metodě a přístupu Dr. Wilfrieda Nellese. Tento přístup výchází z jeho modelu vývoje lidského vědomí a v praktické práci je zakotven v tzv. Procesu Životní Integrace (LIP). Výcvik je určený jak pro absolventy Základního stupně výcviku LIP, tak pro ty, kteří již mají hlubší zkušenost s konstelační prací a jsou obeznámeni s přístupem a prací W. Nellese. Konkrétní předpoklady pro účast jsou uvedeny níže v textu.

Více informací ...

09Bře2024

P. PEJCHALOVÁ: Volný 5-dílný cyklus ŽENSKÉ ARCHETYPY v LIP

Každá z nás, bez ohledu na náš věk, máme v sobě obsažené všechny základní ženské archetypy: Pannu, Milenku, Matku, Královnu a Vědmu. Souvisejí na jednu stranu s životními obdobími, kterými během své životní cesty procházíme, tak jak rosteme a vyvíjíme se. Obdobími, která v sobě každé zahrnují určité ženské „zasvěcení“, protože přinášejí vždy něco nového, nějaký zásadní předěl a nové životní zkušenosti. A zároveň jsou to „postavy“ (kvality, archetypy), které máme v sobě obsažené vždy, po celou dobu našeho života, i když biograficky jsme třeba danou životní fází ještě neprošly. Jsou totiž spojené s naším ženským menstruačním cyklem, a tak každá žena, která již menstruuje, má v sobě obsažené všechny tyto kvality.

Od 10:00 Do 18:00

Praha, Maitrea

Více informací ...

20Dub2024

P. PEJCHALOVÁ: Vlastním barvám vstříc – seminář LIP v JIHLAVĚ

Hlavním tématem tohoto semináře je naše vlastní jedinečnost, naše specifické dary, naše esence, naše vlastní „barvy“. A ty můžeme zahlédnout při konstelačním formátu Proces životní integrace (Life Integration Process = LIP), který rozvinul Wilfried Nelles. Na to, abychom spatřili své dary a mohli vnitřně obejmout sami sebe, s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.

Od 10:00 Do 18:00

Sál Kultivovny, Nasypaný čaj

Více informací ...

07Čvn2024

WILFRIED NELLES: Proces životní integrace LIP - otevřený seminář pro veřejnost

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Více informací ...

19Říj2024

P. PEJCHALOVÁ a M. VACHUŠKA: Základní stupeň Výcviku v Procesu životní integrace LIP

Základní stupeň Výcviku ve fenomenologické konstelační práci a Procesu životní integrace (LIP) je určen pro ty, které zajímá profesní i osobní růst a konstealční práce.

Více informací ...

01Led2025

Video-záznam z Konference LIP 2023 v Praze

Téměř 7 hodin čistého času záznamů jednotlivých přednášek, čtení z nových knih Wilfrieda Nellese a z workshopů. 

Více informací ...