Petra Pejchalová: Vlastním barvám vstříc / Embrace your true coulours

03Pro2022
Týnská ulička 6, Praha 1

ENGLISH BELLOW. Seminář proběhne buď jen v češtině nebo v češtině s tlumočením do angličtiny.

Od 10:00 Do 18:00

Praha, Maitrea

Týnská ulička 6, Praha 1

Hlavním tématem tohoto semináře je naše vlastní jedinečnost, naše specifické dary, naše esence, naše vlastní „barvy“.

A ty můžeme zahlédnout při konstelačním formátu Proces životní integrace (Life Integration Process = LIP), který rozvinul Wilfried Nelles.

Na to, abychom spatřili své dary a mohli vnitřně obejmout sami sebe, s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.

A k tomu krásně napomáhá právě tento specifický konstelační formát. Z pozice dospělého se totiž z odstupu díváme na svá mladší JÁ:  dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího.

Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to může být nejdříve něco těžkého a náročného z té doby – ale tím, že stojíme na pozici dospělého, jsme zazdrojovaní: jsme v Tady a Teď, tedy jsme schopni uvidět onu událost nebo zranění s odstupu, dovolit třeba ještě pocity, které tehdy nemohly proudit, a hlavně uvidět, že už je to pryč. Ohrožení pominulo, my už jsme jinde. Když si tohle do morku kostí uvědomíme – že my už nejsme v té situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní. A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.

 

Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký a často dojemný vnitřní proces. Dochází ke spontánnímu ocenění své svébytné životní cesty a spojení se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli. 

Někteří účastníci proces prožívají jako jakési zasvěcení do své vlastní bytostné esence.

 

Seminář proběhne buď jen v češtině nebo v češtině s tlumočením do angličtiny.

 

Časový rámec:

10:00 – 18:00

 

Kurzovné:  2500,-Kč

 

Přihlášky:  Mailem na petrape13@volny.cz.  Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání zálohy 1000,-Kč na naše č.účtu: 188187646/0300. Doplatek je splatný v hotovosti na místě.

 

Co o Procesu životní integrace říká jeho tvůrce Wilfried Nelles -> najdete níže v textu.

 

O lektorce:

Mgr. Petra Pejchalová vystudovala němčinu a nizozemštinu na filozofické fakultě. Po studiích působila v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života a touha po poznání a sebepoznání ji však záhy vedl dál, a strávila celkem 3,5 roku sólo cestami po světě. Velkou zkušeností pro ni kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s náboženstvími Asie, s meditací a s Oshovými a později i dalšími sebezkušenostními a terapeutickými technikami – mnoho z nich mohla poznat při své dnes již 19-leté tlumočnické praxi.

V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 se poprvé setkala s Wilfriedem Nellesem jako tlumočnice jeho kurzů. Jeho styl práce ji natolik zaujal, že se stala nejen tlumočnicí, ale i organizátorkou jeho výcviků a seminářů a překladatelkou jeho knih do češtiny. V roce 2017 založila Nelles Institut ČR. Své vlastní semináře, v nichž se LIP snoubí s dalšími technikami, které na své cestě poznala (Somatic experiencing – jemná práce s tělem a traumatem), vede v Praze. V rámci Nelles Institutu organizuje a spolu-lektoruje mezinárodní konstelační výcviky s lektory z partnerských Nelles Institutů.  www.petrapejchalova.cz. , www.wilfried-nelles.cz

Od roku 2020 působí v radě České asociace systemických konstelací

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This workshop is aimed both for Czech and English speaking clients who live in Prague/Czech republic and would like to benefit from the constellation work.

The main tool of my therapeutic work is the new constellation form called Life Integration Process (LIP) and developed by Dr. Wilfried Nelles.

While the „classical“ family constellations (developed in 1990’s by Bert Hellinger) focus on the place of an individual within a system, ie family or other system (in an organisation/company), and the relationships within this system, the LIP focuses solely on the individual and their own life path – and their attitude to their life story and their past.

This attitude and the fact whether we see our past as something we have embraced and that has really passed – or as something we are still entangled with – then directly influences our attitude to ourselves and the extent to which we are able to live in the present and live our inherent gifts and talents.

If we are still busy with our own past or are identified with the past of our ancestors, we don’t have space to see ourselves and to live our own life and our own potential and talents.

This is what we look at in this constellation work and what I help the clients to see and understand.

If we embrace our life just as it was, we step into our adult consciousness, become free and at the same time relaxed and in tune with life as it is.

 

In the LIP you choose representatives for the previous stages of our life: the unborn child, the child and the teenager/young person. From the position of the adult you then look back at these previous stages of your life and these parts of yourselves. Without trying to change them, fix them, improve them. If we let them the way they were, they relax and the love within our own system can start flowing.

It is this unconditional self-love and self-acceptance that creates the healing and sets free the energy that was stuck.  As a result we can start experiencing much more joy, lightness, freedom and purpose in our life.

 

The workshop will be run in English with translation to Czech.

Time frame: 10am – 6pm, 1,5hr lunch break

Fee: 2500 CZK

Venue: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

Registration: email to petrape13@volny.cz, I will confirm your place and send you payment details

 


Wilfried Nelles o Procesu životní integrace (LIP):

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerápozornost je zaměřenana Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.“