Petra Pejchalová: RECEIVE YOURSELF – víkendový seminář LIP

29Led2022
30Led2022

Centrum Šestý smysl, Praha

Receive yourself  –  přijmi, obejmi sám sebe.

 

Veškerý vnitřní klid a osvobození vychází z přijetí, z receptivity.

Z pouhého uvidění toho, co je, a toho, co bylo.

Vše, co je, je v pořádku.

Všechny formy života, ty krásné i ty náročné, bolavé nebo zdánlivě „nepřípustné“ patří k životu.

Když je všechny uvidíme a procítíme, včetně těch náročných, dostaví se obrovský vnitřní mír.

Nic, žádná naše část nebo část naší minulosti se necítí popírána, odmítána.

Cítíme se celí, úplní a celiství. Vidíme totiž skutečnost.

Teprve toto přitakání všem částem a formám sebe sama nám paradoxně dá svobodu a prostor být sami sebou.

Se všemi takzvanými stíny, slabostmi a nedokonalostmi.

Uvidění skutečnosti totiž přináší sílu a uvolňuje cestu naší jedinečnosti.

To je to, co nazývám přijetí a obejmutí sebe sama – RECEIVING YOURSELF.

 

Na semináři budeme pracovat především pomocí

  • integračních konstelací, tzv. LIP dle Wilfrieda Nellese (vícezde)
  • dalších integračních a terapeutických technik: např. práce se stíny a démony „Pečuj o své démony“); nebo hlubinné imaginace
  • sdílení v kruhu i menších skupinkách/dvojicích
  • malých rituálů, cvičení a tance

 

O integračních konstelacích

Jde o nový konstelační formát, jehož autorem je Wilfried Nelles. Tento formát propojuje metodu zastupování dle B. Hellingera s modelem stupňů vědomí v životě dle W. Nellese. Pozornost tu není zaměřena na vztahy s druhými lidmi tak jako u rodinných konstelací, ale jen na klienta samotného, na jeho jedinečnou životní cestu. Pomocí zástupců se zde klient z odstupu dívá na jednotlivé etapy svého života (prenatální období, dětství, dospívání), přičemž sám stojí na pozici dospělého a nahlížením do tohoto zrcadla své duše integruje a přijímá tyto své vnitřní části (nenarozené dítě, dítě, dospívajícího), i vše, čím tyto části v danou dobu procházely, do sebe. Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký vnitřní proces, v němž se spojujeme se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli.

 

Co si můžete odnést?

  • novou perspektivu na svůj život a sebe sama
  • uvidění a přijetí svých jedinečných darů
  • vnitřní mír a usmíření se svou minulostí, jakkoli bolestivou
  • propuštění dětských dramat a role oběti
  • novou radost a sílu do života, pocit vnitřního dospění  

 

Časový rámec:

Sobota: 10:00 – 18:00

Neděle: 10:00 – 16:30

 

Cena: 2777,- Kč při platbě zálohy do 20.1., později 3321,-Kč

Přihlášky:  Mailem na petrape13@volny.cz.  Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání zálohy 1777,-Kč na naše č.účtu: 188187646/0300. Doplatek je splatný v hotovosti na místě.

 

O lektorce:

Mgr. Petra Pejchalová vystudovala němčinu a nizozemštinu na filozofické fakultě. Po studiích působila v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života a touha po poznání a sebepoznání ji však záhy vedl dál, a strávila celkem 3,5 roku sólo cestami po světě. Velkou zkušeností pro ni kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s náboženstvími Asie, s meditací a s Oshovými a později i dalšími sebezkušenostními a terapeutickými technikami – mnoho z nich mohla poznat při své dnes již 19-leté tlumočnické praxi.

V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 se poprvé setkala s Wilfriedem Nellesem jako tlumočnice jeho kurzů. Jeho styl práce ji natolik zaujal, že se stala nejen tlumočnicí, ale i organizátorkou jeho výcviků a seminářů a překladatelkou jeho knih do češtiny. Založila Nelles Institut ČR, v jehož rámci vede své vlastní kurzy a spolufacilituje konstelační výcviky. V její práci se přirozeně snoubí práce s LIPem i dalšími technikami, které během své cesty poznala.  www.petrapejchalova.cz.

Od roku 2020 působí v radě České asociace systemických konstelací.

Storno podmínky: při zrušení Vaší účasti do 14 dnů před seminářem činí admin. stornopoplatek 144,-Kč. V případě zrušení Vaší účasti později se výše stornopoplatku rovná výši zaplacené zálohy. Můžete za sebe ale poslat jinou osobu, která Vaši zálohu může v plné výši využít.

POKUD BUDE MUSET BÝT SEMINÁŘ ZRUŠEN NEBO PŘESUNUT Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ, UHRAZENOU PLATBU VÁM AUTOMATICKY PŘESUNEME NA NÁHRADNÍ TERMÍN SEMINÁŘE (PŘÍPADNĚ VRÁTÍME, POKUD SE VÁM NOVÝ TERMÍN NEBUDE HODIT).