WILFRIED NELLES: PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE – otevřený seminář pro veřejnost

18Čvn2021
20Čvn2021

Proces životní integrace je často vnímám jako nový nebo speciální „konstelační formát“. Tím sice je, ale to je pouhý povrch. Aby se náš život mohl skutečně usadit a integrovat do našeho vědomí, je zapotřebí určitého postoje k životu, totiž respektu ke všem formám a projevům života, také a především k těm, které jsou pro nás bolestivé nebo vyhlížejí děsivě. Tento postoj a jeho předávání je jádrem (nebo duší) LIPu a celé práce W. Nellese. Pracuje především s formátem LIPu, tedy konstelací životních stupňů Nenarozené dítě, Dítě a Dospívající. Tyto pozice jsou reprezentovány zástupci. Klient sám stojí na pozici Dospělého (stupeň 4) a odsud se dívá na své předcházející životní stupně. U starších účastníků se může stát, že se klient postaví i na 5. nebo 6. stupeň.

MÍSTO KONÁNÍ: Resort Klášter Želiv, Želiv 122, okr. Pelhřimov

 

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jednotlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě.

 

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z teorie W. Nellese o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

 

LIP je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo.

Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje - pouze v naší hlavě. Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď. Minulost nás zatěžuje jen natolik, nakolik jsme si (často nevědomky, např. v důsledku traumatu) v nitru do hloubky neuvědomili, že pominula, anebo jí propůjčujeme význam, protože ji nechceme pustit. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

 

Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo. Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

 

Konstelace se připraví krátkým rozhovorem o vašem záměru a vaší aktuální situaci. V jednotlivých případech může zůstat i u takovéhoto rozhovoru (když z něj vyplyne nějaký zásadní vhled, který činí konstelaci v danou chvíli přebytečnou anebo ji nedovoluje), anebo se může místo LIPu udělat konstelace zaměřená na určité téma (např. nemoc nebo nějaké rodinné nebo vztahové téma). To se řídí vaším záměrem. I u takovýchto životních nebo rodinných konstelací necháváme to, co se ukáže, tak jak to je, a nezasahujeme do minulosti (např. rodičů).

Rozhodnutí, co v konkrétním případě uděláme, probíhá v dohodě s klientem, konečné rozhodnutí ale činí W. Nelles.

Velkou část semináře tvoří spontánní sdílení vhledů, zkušeností a poznatků W. Nellese, tak jak mu v přítomném okamžiku a dané skupině přicházejí. Prostor je věnován i otázkám účastníků, jak osobního, tak metodického charakteru.

Záruka vlastního procesu/konstelace není, ale zkušenost posledních 5 let je taková, že každý, kdo má opravdu zájem pracovat, se na řadu dostane a jeho otázky/témata jsou tím či oním způsobem zodpovězeny.

Letošní seminář proběhne kvůli zrušení původně plánovaného březnového termínu souběžně s 2. modulem Výcviku v integrační konstelační práci. Témata a praktická práce otevřeného semináře a tohoto modulu se překrývají, je tedy možno je propojit. Děkujeme za pochopení, věříme, že toto spojení bude pro všechny zajímavým vzájemným doplněním a inspirací.   

 

Datum: 18. - 20. června 2021

Časy : Pátek 10:00 - 18:00, Sobota 10:00 - 18:00,  Neděle 10:00 - 15:00

 

Cena semináře:  4900 Kč při platbě zálohy do 25. 1. 2021;  5600 Kč při platbě zálohy po 25. 1.2021

Absoventi výcviků W.N. (2009-10, 2011-12, 2017-18) mají slevu 20% z ceny semináře. 

Členové ČASK mají slevu 15% z ceny semináře.

Cena nezahrnuje ubytování a stravu. Na semináři je možno se ubytovat a stravovat buď v Hotelu Želiv (ceny níže), nebo si zajistit ubytování a stravu samostatně. 

Cena ubytování se snídaní v Resortu Klášter Želiv :

  • 600,-Kč/os./noc v pokoji Economy
  • 850,-Kč/os./noc v pokoji Superior

Cena kvalitní plné penze (výběr z vegetariánského nebo masového menu): 300,-Kč/os./den - lze objednat i pouze obědy nebo pouze večeře

Do poznámky v přihlášce prosím uveďte, zda si přejete ubytování a stravu v hotelu, a jaký typ pokoje si přejete.

 

V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ/POSUNUTÍ SEMINÁŘE Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ VÁM GARANTUJEME PŘESUNUTÍ ZÁLOHY NA NOVÝ TERMÍN SEMINÁŘE NEBO JEJÍ VRÁCENÍ V PLNÉ VÝŠI, POKUD BY VÁM NOVÝ TERMÍN NEVYHOVOVAL.

 

CHCI SE PŘIHLÁSIT >>>

 

Knihy k semináři: „Život nemá zpátečku. Evoluce vědomí, duchovní růst a rodinné konstelace“, „Obejmi svůj život“ a "Muži, ženy a láska". K dostání na knižních e-shopech nebo též na místě.

 

Během části semináře budeme pravděpodobně pořizovat dokumentační fotografie a krátké audio-/videozáznamy za účelem propagace. Potvrzením souhlasu s podmínkami účasti zároveň potvrzujete svůj souhlas s fotografováním a natáčením. V případě, že nebudete souhlasit s uveřejněním fotografií či nahrávek, na nichž jste zachyceni, můžete nám to na místě sdělit.

 

 

 

Vaše přihláška je závazná až poté, co od Vás obdržíme zálohu 2000,-Kč. Platební údaje pro zaslání zálohy od nás obdržíte v emailové zprávě, která Vám přijde obratem po Vašem odeslání přihlášky vyplněním registračního formuláře. Prosím zkontrolujte si složku Hromadné nebo Spam, je možné, že tento email spadne tam. Do zprávy pro příjemce prosím při převodu uveďte jména osoby, za niž zálohu posíláte.

STORNO PODMÍNKY: Rozhodnete-li se po zaplacení zálohy ze své strany zrušit svou účast více než 60 dní před začátkem akce, činí administrativní storno poplatek 300,-Kč. Zrušíte-li svou účast 60 dní před začátkem akce a méně, činí storno poplatek 2000,- Kč.  Můžete však za sebe poslat jinou osobu, která může Vaši zálohu použít. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás. 

V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ/POSUNUTÍ SEMINÁŘE Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ VÁM GARANTUJEME VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ZÁLOHY V PLNÉ VÝŠI NEBO JEJÍ PŘESUNUTÍ NA NOVÝ TERMÍN SEMINÁŘE.

 

CHCI SE PŘIHLÁSIT >>>

 

Organizaci semináře zajišťuje:

Mgr. Petra Pejchalová

Musilova 37

586 01 Jihlava

IČ: 74569660, DIČ: CZ7956044360

www.petrapejchalova.cz