RUEDI EGGERSCHWILER: Nemoc, zdraví a vědomí v LIPu – seminář pro veřejnost

21Úno2025
23Úno2025

Symptomy a nemoci jsou často výrazem většího pohybu života, pohybu, který nás přesahuje. Když tento pohyb života spatříme a přitakáme mu, uvolníme se a s námi i náš symptom.

 

 

 

Symptomy a nemoci jsou často výrazem většího pohybu života, pohybu, který nás přesahuje. Když tento pohyb života spatříme a přitakáme mu, uvolníme se a s námi i náš symptom.

Konstelace symptomu nenahrazuje lékařskou péči.

Umožňuje přestat se na symptom nebo nemoc dívat jako na nepřítele a začít ho vnímat jako pokus o řešení, jak znovu spojit to, co bylo dosud neusmířené nebo odštěpené, častokrát po celé generace. 

Na tyto velké pohyby lásky a usmíření se chceme zaměřit a nahlížet je na pozadí Procesu životní integrace podle Wilfrieda Nellese.

Jde o střízlivý, dospělý pohled na to, co nás bolí nebo ohrožuje náš život. Může tím dojít k hlubšímu vnitřnímu uvolnění, které se pak pozitivně projeví na našem zdraví. 

 

Absolvování semináře je jedním z předpokladů pro účast ve Výcviku ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci 2023-25.

 

 

O Ruedi Eggerschwilerovi:

 

Vystudoval aplikovanou psychologii a od roku 1996 pracuje jako terapeut, kouč a konstelář. Zpočátku se zaměřoval hlavně na rodinné konstelace. V roce 2012 se setkal s Wilfriedem Nellesem a poznal tak LIP. Už po prvním procesu bylo jasné, že tohle se stane jeho novým pracovním nasměrováním. Čím hlouběji se do tohoto procesu a s ním spojeného fenomenologického postoje nořil, tím více ho tento nový pohled na život začal proměňovat, a to zdaleka nejen v pracovní oblasti. Kromě toho se tak propojily jeho dvě srdeční záležitosti: 30-letá praxe zenové meditace a konstelační práce. 

Ruedi založil a s kolegyní Bettinou Schnäbeli vede švýcarský Nelles Institut se sídlem v Goldau, kanton Luzern, kde pořádají vlastní LIP kurzy a výcviky. Pravidelně hostuje jako lektor na Letní akademii Nelles Institutu Německo, je také hostujícím lektorem na Výcviku LIP českého Nelles Institutu.

www.eggerschwiler.ch

 

 

Wilfried Nelles o Procesu životní integrace: 

 

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ ZDE >>>

 

Datum:  21. - 23. února 2025

Časy : Pátek 10:00 - 18:00, Sobota 10:00 - 18:00,  Neděle 10:00 - 15:00

Místo:  Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

 

Cena semináře:  6500 Kč při platbě zálohy do 31.8.2024;  7200 Kč při platbě zálohy do 17. 1. 2025;  7900 Kč po 17. 1.  2025

Absoventi a účastníci výcviků Nelles Institutu (2009-10, 2011-12, 2017-18, 2020-22, 2023-25) mají slevu 10% z ceny semináře. 

Členové ČASK mají slevu 5% z ceny semináře. Slevy se nesčítají.

 

Vaše přihlíška je platná a místo rezervováno až po vyplnění registrace a odeslání zálohy ve výši 3000,-Kč. Platební údaje obdržíte v automatickém emailu po vyplnění registrace.

 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ ZDE >>>

 

Storno podmínky: Uhrazená záloha je nevratná. Můžete za sebe ale poslat jinou osobu, která Vaši zálohu může v plné výši využít. Děkujeme za pochopení.