Video-záznam z Konference LIP 2023 v Praze

01Led2025

Téměř 7 hodin čistého času záznamů jednotlivých přednášek, čtení z nových knih Wilfrieda Nellese a z workshopů. 

 

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE:

  • Vývoj kolektivního vědomí lidstva a jeho odraz ve společnosti a v duši člověka
  • Proces životní integrace LIP jako nejnovější trend v konstelační práci
  • Fenomenologická psychologie jako odpověď na ducha doby

 

 

Balíček video-záznamů z konference obsahuje tato videa:

 

1. Zahájení konference a přednáška W. Nellese (D): Proces životní integrace LIP jako iniciace duše do dospělého vědomí (1h:37min)

 

2. Ruedi Eggerschwiler (CH): Kým jsem, když nejsem vším tím, kým si myslím, že jsem? - přednáška (1h:24min)

 

3. Bettina Schneebeli (CH): Mindfulness v konstelační práci - úvod praktického workshopu (28min)

 

4. Wilfried Nelles (D): Čtení z nově pokřtěných překladů knih „Svět, ve kterém žijeme” a „Život se děje” (1h:08min)

 

5. Coen Aalders (NL): Vědomí a stát - přednáška  (44min)

 

6. Anne Petersen (D): Válka se svou vlastní přirozeností - přednáška a experimentální skupinové cvičení (2h:00min)

 

7. Zakončení konference, slovo na závěr a informace k výcviku LIP  (30min)

 

 

PROGRAM KONFERENCE

Sobota:

9:30 - 9:45     Slavnostní zahájení a úvodní slovo

9:45 - 11:30    Wilfried Nelles: Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

11:30 - 11:50   Coffee break

11:50 - 13:15   Ruedi Eggerschwiler: Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

13:15 - 15:15  Pauza na oběd

15:15 - 16:45  Praktické workshopy:

  •    Bettina Schneebeli: Mindfulness v konstelační práci
  •    Martin Vachuška: Praktické ukázky práce s LIP

16:45 - 17:10  Coffee break

17:10 - 18:15  Panelová diskuse se všemi hosty - moderuje Petra Pejchalová - a křest knih Wilfrieda Nellese "Svět, ve kterém žijeme” a „Život se děje”

18:30 - 19:00  Zvuková koupel s gongy Štěpánky Rudolfové

 

Neděle:

10:00 - 11:30   Coen Aalders: Vědomí a stát - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

11:30 - 11:50   Coffee break

11:50 - 13:15  Anne Petersen: Válka proti své přirozenosti - přednáška následovaná besedou a dotazy z publika

13:15 - 15:15  Pauza na oběd

15:15 - 16:45  Praktické workshopy:

  • Martin Vachuška: Staň se člověkem, kterým odjakživa jsi
  • Petra Pejchalová: Buď-anebo - jak LIP přemosťuje vnitřní rozpolcenost

16:45 - 17:00  Coffee break 

17:00 - 17:15  Slavnostní zakončení konference

 

 

Cena 7 videí v celkové délce 6h 40min:  1390,- Kč

Cena pro absolventy výcviků a ty, kteří se konference zúčastnili:  890,-Kč

 

 

PO VYPLNĚNÍ REGISTRACE VÁM ZAŠLEME PLATEBNÍ ÚDAJE. PO ÚHRADĚ CENY ZÁZNAMŮ VÁM DO MAILU ZAŠLEME ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ ZÁZNAMY.

 

CHCI SI ZAKOUPIT VIDEO-ZÁZNAM >>>

 

 

PŘÍSPĚVKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH PODROBNĚ:

 

Wilfried Nelles (Německo): Proces životní integrace jako iniciace duše do dospělého vědomí

Kde se odehrává skutečná pandemie naší doby? Neodehrává se v naší duši? Potřebujeme uvidět, že v utrpení naší duše se nezrcadlí pouze naše biografie, ale i kolektivní duch doby. Jako odpověď potřebujeme novou psychologii, takovou, která pokračuje v záměru osvícenství - tím, že duši a vědomí člověka zasvětí do nového stupně života: stupně dospělého člověka.

Tento úvodní příspěvek bude uvedením do tématiky modelu stupňů vědomí, tak jak se Wilfriedu Nellesovi vyjevil před 16 lety, o stupních vědomí na kolektivní a individuální rovině a o jejich vzájemné korelaci. 

O tom, jak a čím může být Proces životní integrace LIP zasvěcením do dospělosti a proč vůbec jako společnost potřebujeme dospět.

 

Ruedi Eggerschwiler (Švýcarsko): Kým budu, když nebudu vším tím, čím si myslím, že jsem

Naše identita, to znamená naše vědomí Ega, je souborem obrazů a představ, kterými si myslíme, že jsme. Tyto obrazy pocházejí z naší biografie a mají různé zdroje. Když jsme třeba jako děti byly neustále označovány za líné nebo mimořádně chytré, začneme tomu věřit. Co se stane, když tyto nálepky, které si sami vytváříme, a které jsou na nás nanášeny, necháme být?

Naše vědomí ega se oslabí a ztratíme domnělou pevnou půdu pod nohama. Uvědomíme si, že jsme malou neosobní částečkou velkého pohybu života, a začneme dělat to, co od nás situace vyžaduje. Můj příspěvek bude o zvědoměníní si bezmocnosti našich egocentrických možností a jeho účincích na každodenní život. 

Jak LIP, tak konstelační práce i meditativní ponoření do ticha mají za cíl zbavit naše ego moci, abychom mohli klesnout do života, bez záchranných sítí konceptů, představ a snů.  

 

Coen Aalders (Nizozemí): Stát a vědomí

Stát odráží společnost a vládne jí, odráží nás a vládne nám.

Není ale stát také objektem vývoje vědomí, tak jak jeho různé vývojové stupně představuje model LIPu?

A co pak vývoj vědomí státu znamená pro jeho občany a občanky? A když se vědomí státu nevyvíjí, co to znamená pro nás jako jeho občany a občanky, pro nás jako účastníky konference?

Coen Aalders, který se zaměřuje na aplikaci modelu stupňů vědomí v koučinku, při práci s firmami a v change managementu, představí vývoj vědomí a jeho stupně z hlediska státu a jeho fungování.   

 

Anne Petersen (Německo): Válka proti své přirozenosti

Jsme ve válce, ne s Ukrajinou, ale sami se sebou, se svou vlastní přirozeností. Bojujeme proti své biologii (ze starořeckého βίος bíos „život“ a λόγος lógos zde: „učení“), proti tomu, co nás chce život naučit.

Jako žena jsem své biologii "vydaná na pospas" v obzvlášť velké míře. Skrze menstruaci se stáváme ženou a můžeme dát život dětem. Co dál však dělá ženství ženstvím a pomáhají nám skutečně jako ženám momentální diskuse o zrovnoprávnění žen? Nebo se pod tímto pojmem spíše odehrává válka proti ženskosti a samy sobě jsme si tak nejostřejšími protivnicemi?

V LIPu jde o to, nechat se zasáhnout tím, co je, ne tím, co bychom si přáli. To také znamená nechat se zasáhnout ženou, kterou jsem, a ženu, kterou bych ráda byla, nechat jít. Teprve pak se může dostavit mír: Když jsme ochotni naslouchat životu, své biologii a následovat je.  

 

Bettina Schneebeli (Švýcarsko): Mindfulness v konstelační práci

Postoj všímavosti je vědomé rozhodnutí zůstat v přítomném okamžiku otevřený, přítomný a v prostoru nevědění.

Fenomény, které se objeví a vyplouvají, vnímáme a nahlížíme bez posuzování. 

Všímavost podporuje konstelační práci a je nosným prvkem i v terapii i poradenství. 

V praktickém workshopu budeme moci na vlastní kůži zakusit, jak meditace a mindfulness může podpořit konstelační práci.