Výcvik ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci

01Lis2023
01Čvn2025

||| Komplexní výcvik v terapeutické a konstelační práci založené na metodě a přístupu Dr. Wilfrieda Nellese. Tento přístup výchází z jeho modelu vývoje lidského vědomí a v praktické práci je zakotven v tzv. Procesu Životní Integrace (LIP). Výcvik je určený jak pro absolventy Základního stupně výcviku LIP, tak pro ty, kteří již mají hlubší zkušenost s konstelační prací a jsou obeznámeni s přístupem a prací W. Nellese. Konkrétní předpoklady pro účast jsou uvedeny níže v textu.

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ: bude upřesněno

ZAČÁTEK JEDNOTLIVÝCH MODULŮ: vždy ve středu v 10:00 nebo 18:00h: 2 moduly jsou 5-denní, 6 modulů je 4,5-denních; data modulů níže

REGISTRACE: Klikněte prosím na TENTO PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ >>>

Odesláním registračního formuláře vyjadřujete svůj souhlas s těmito Smluvní podmínky Výcvik LIP Hlavní stupeň 2023-25

 

 

Hlavní stupeň výcviku je jádrem práce W. Nellese a jeho kolegů v partnerských Nelles Institutech, kterou společně rozvinuli během posledních 12 let.

 

Probíhá v uzavřené skupině v průběhu necelých 2 let.

W. Nelles je hlavním garantem výcviku a vede 2 moduly, ostatní moduly vede mezinárodní tým hostujících lektorů a Nellesových úzkých spolupracovníků - zakladatelů partnerských Nelles Institutů v různých evropských zemích.

Celý výcvik je tlumočen do češtiny.

 

 

 

Ve výcviku

 • se naučíte a osvojíte si fenomenologický postoj v terapii, poradenství a konstelační práci. Fenomény rozhodují, kudy se bude cesta ubírat, ne my;
 • si osvojíte teorii modelu vědomí a praxi Procesu životní integrace;
 • zprostředkováváme psychoterapii jako lékařskou vědu pro duši, jenž člověka chápe jako přirozenou i duchovní bytost;
 • zažijete a osvojíte si praxi "dospělé" konstelační práce, která bez dramatizací působí na porozumění, uvědomění a rozšiřování srdce;
 • se vydáte na intelektuální dobrodružství, při němž budeme velké otázky života a lidství, např. ohledně vztahu přírody a kultury, jednotlivce a kolektivu, minulosti, přítomnosti a budoucnosti, Boha a světa, nahlížet ve vztahu k našemu osobnímu životu;
 • se pro vás započne proces, který hluboce změnil osobní život mnoha účastníků před vámi;
 • nezažijete žádný moderní "skill training", ale vybrušování nejcennějších nástrojů pro práci s lidmi: Vašeho ducha (vědomí) a Vašeho srdce.
 

 

Proces životní integrace - LIP (Lebens-Integrations-Prozess) je nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jednotlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě.

Zástupcům jsou v LIP konstelaci přidělena pevná místa, která reprezentují stupně vědomí (dítě v lůně, dítě, dospívající...) vyplývající z teorie W. Nellese o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Klient sám stojí na místě dospělého.

 

Proces životní integrace však není jen speciální konstelační formát. Aby se náš život mohl skutečně usadit a integrovat do našeho vědomí, je zapotřebí určitého postoje k životu. A tento postoj a jeho předávání je jádrem (nebo duší) LIPu a celé práce W. Nellese.

LIP je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo.

Více o Procesu životní integrace ZDE >>>

 

 

Struktura výcviku následuje model stupňů vývoje lidského života a vědomí.

Postupujeme při tom vždy celostně, to znamená, že tělesný, duševní a duchovní vývoj i pohyby osobního a světového vědomí chápeme jako různé roviny jednoho a téhož procesu. Stejně tak jde probírání terapeutických témat ruku v ruce s otázkami týkajícími se praktického života v daném životním stupni. 

Osnova výcviku zahrnuje i aplikaci filozofie LIPu v dalších životních a terapeutických oblastech, např. při práci s partnerskými vztahy, práci se zdravotními symptomy nebo v organizacích a firmách.

 

STRUKTURA VÝCVIKU

8 modulů á 4,5 - 5 dní v průběhu 19 měsíců = celkem 37 dní, tj. 296 výukových hodin

Výcvik je možné absolvovat pouze jako celek. V případě závažných důvodů absence je možné se domluvit na doplnění chybějících modulů v příštím běhu.  

 

1. modul 1. – 5. 11. 2023   Petra Pejchalová  (ČR)

1. a 2. stupeň vědomí - období v děloze a symbiotické vědomí jednoty, dětství a skupinové vědomí

2. modul 24. – 28. 1. 2024   Martin Vachuška  (ČR)

3. stupeň vědomí - dospívání a mládí, vědomí "Já" a moderna

3. modul 10. - 14. 4. 2024   Thomas Geßner  (Německo)

LIP a nevědomá láska vs. sebeláska ve vztazích a partnerství

4. modul 5. - 9. 6. 2024   Wilfried Nelles  (Německo)

4. stupeň vědomí - dospělost a duchovní zrození, "vědomí sebe sama", fenomenologický přístup

5. modul 25.- 29. 9. 2024   Ruedi Eggerschwiler  (Švýcarsko)

5. stupeň vědomí - pozdní dospělost a "vědomí Ducha", stárnutí jako duševní expanze

6. modul 15. - 19. 1. 2025   Coen Aalders (Nizozemí)

LIP v koučinku, práce ve firemním prostředí, firemní kultura podle stupňů vědomí

7. modul 9. - 13. 4. 2025   Petra Pejchalová ( ČR)

Supervize. Charakterové typy podle Reicha v LIPu. Otázky z vlastní praxe. 

8. modul 28. 5. - 1. 6. 2025   Wilfried Nelles  (Německo)

7. stupeň – stáří a "vědomí jednoty". Smrt a "vědomí ničeho a všeho". Smrt a zrození, zánik a vznik. Shrnutí a závěr.

 

 

 

Stálou lektorkou, která bude spolu s asistentským týmem přítomna na všech blocích a bude tak pro skupinu kontinuálním doprovodem, bude Mgr. Petra Pejchalová. U všech modulů povede 1. úvodní den až den a půl, kdy bude prostor především pro sdílení o osobních procesech mezi moduly, osobní práci a supervizi.

 
 
 
 

 

CENA VÝCVIKU

10 750,-Kč / 1 modul. Celková částka je splatná v 5 částech:

 • 17.200 Kč při registraci
 • 17.200 Kč nejpozději 1. den 1. modulu, tj. 1. 11. 2023
 • 17.200 Kč nejpozději 1. den 3. modulu, tj. 10. 4. 2024
 • 17.200 Kč nejpozději 1. den 5. modulu, tj. 25. 9. 2024
 • 17.200 Kč nejpozději 1. den 6. modulu, tj. 15. 1. 2025

Jsme otevřeni individuálnímu splátkovému kalendáři s vícero nižšími splátkami rozdělenými na delší časové období. 

Můžete využít slevu při platbě celého výcviku jednorázově do 31. 12. 2022 - v takovém případě je cena 79 000,-Kč (tzn. 9 875,-Kč/modul).

 

NABÍDKA PRO ABSOLVENTY VÝCVIKŮ NELLES INSTITUTU
Chceme vyjít vstříc přání několika z vás, kteří jste v minulosti absolvovali některý z výcviků Nelles Institutu (2009-10, 2011-12, 2017, 2020-22) a zajímá vás aktuální dění a vývoj kolem LIPu a Nelles Institutu, máte chuť potkat nové lektory z partnerských institutů, osvěžit si konstelační dovednosti nebo se zkrátka znovu setkat.
 
A tak vám nabízíme možnost přidat se do nadcházejícího výcviku a to v jedné z těchto variant:
1.) s 50% slevou na kurzovném při účasti na všech modulech
2.) s 30% slevou na kurzovném při účasti na libovolném počtu modulů dle vaší volby

 

PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ >>>

 

 

 
 
PODROBNÝ OBSAH VÝCVIKU A LEKTORSKÝ TÝM
 1. modul

Úvod do LIPu. Období v děloze: symbiotické vědomí jednoty. 

Při pohledu na období od početí po narození se do hloubky podíváme na dvě věci, které budeme mít příležitost si i osobně zažít. Na jedné straně je to pohled na náš start do života, provázený různými možnostmi i překážkami, a na straně druhé je tu naše prapodstata, která nám byla životem bez ptaní „dána do vínku“ a která nás se svou silou a potenciálem provází dodnes.  Tématické okruhy: Vztah ke světu ve Vědomí jednoty: Mýtus; Zrození jako „Změna světů“ a brána k životu; Touha po splynutí; Rozlišení: Jednota, Vazba, Oddělení; Porodní trauma a prenatální traumata

Dětství: skupinové vědomí. Tématické okruhy: Rodina jako druhá děloha. Skupinové vědomí: Dětské Já, příslušnost a dětské svědomí. Potenciál a prostředí: „Dvojí život dítěte“ (J. Hillman). Životní modus ve Skupinovém vědomí: víra, rozkazy a poslušnost. Instituce ve skupinovém vědomí: náboženství, monarchie, úřední autorita. Dětská skutečnost a dospělá neuróza. Přerušený pohyb k matce: Traumata jako přerušení vývoje.

 

2. modul

Dospívání: vědomí Já.

Tématické okruhy dospívání: Dospívání jako zrození se do dospělosti. Vědomí Já: Vlastní rozhodování, autonomie. Strukturální negativita Vědomí Já (nihilismus). Ne vůči rodičům. Moc sexuality. Životní modus ve Vědomí Já: Vzpoura, boj, prožívání, sebe-prožívání. Základní konflikt dospívajícího: svoboda, závislost a stávání se sám sebou. Charakterový pancíř a masky – aneb: Dobrá ochrana svého Já.

Instituce ve Vědomí Já: věda, demokracie, právní stát, kapitalismus.

Dospívání a mládí jako kolektivní Duch doby. Konflikt ve službě životu. Partnerský vztah jako prožitek Já.

 

3. modul

LIP a nevědomá láska a sebeláska ve vztazích a partnerství

T. Geßner v práci z Procesem životní integrace objevil, jakým různým způsobem milujeme, a jaké síly se při tom rozvíjejí. Z dospělé současnosti se podíváme a pochopíme, jak stupně závislé lásky a sebelásky (duševní lásky) stále nově hledají vzájemnou rovnováhu, jak působí ve vztazích k druhým lidem, a jak ovlivňují náš vztah sama k sobě. První 3 stupně v LIPu ukazují, jak jsme v závislosti přežili, čeho tam naše nevědomá láska dosáhla, a co pro nás stále dělá.

Stupně 4, 5 a 6 náleží do oblasti svobody. Stále hlouběji si uvědomujeme, že závislost na rodičích, vnějším prostředí, jiných názorech apod., pominula. Už se nevztahujeme k okolí, ale ke svému vlastnímu vnitřnímu světu, sami k sobě. Sebeláska funguje úplně jinak než její závislý protějšek: Chce se rozvíjet, růst a vstupovat do světa, zatímco závislá láska slouží k bezpečí a přežití.

 

4. modul

Dospělost: vědomí Sebe sama

Tématické okruhy dospělosti: Duchovní zrození: dospělost jako krok do otevřeného prostoru. Samota jako Bytí sám se sebou. Ano sám sobě a své minulosti. Od Vědomí Já k Vědomí Sama sebe (individuace). Životní modus ve Vědomí Sebe sama: důvěřování a otevírání se. Dospělá láska jako láska ke skutečnosti.

Úvod do fenomenologické psychologie – postoj: učit se od života. 

Svatba a děti: vazba na život. Partnerský vztah jako prožitek Sebe sama. Propojenost, zodpovědnost a svoboda. Původní rodina a vlastní rodina. Rodinná dynamika v druhých a rozvedených partnerstvích.

 

5. modul

Rané stáří, vědomí Ducha

Tématické okruhy: Klimakterium a stárnutí jako duševní rozšiřování - od fyzické k duševní reprodukci. Příroda a duch. Poslání a vize – rozloučení se se sny / vstoupení do své vlastní skutečnosti. Terapie jako láska. Když děti opustí hnízdo – zralý vztah a láska.

Vědomí Ducha a Zenová meditace - co mají společného.

 

6. modul

LIP v koučinku, práce ve firemním prostředí, firemní kultura podle stupňů vědomí

Mezi chováním firem/organizací a lidí existují paralely. To, co u jednotlivců nazýváme postojem, najdeme ve firmách jako firemní kulturu. Firmy jsou tedy živé a schopné se učit, ale tak jako u nás lidí to závisí na podmínkách, které v nich panují nebo jsou vytvářeny.

V tomto modulu se budeme zabývat touto kulturou ve firmách a různými stupni vědomí, které se v ní odrážejí a spolurozhodují o úspěchu, růstu či zániku firmy. Ukážeme, jak mohou firmy vstoupit do své síly, jaké podmínky jsou pro růst podporující, a kdy je možná na čase začít znova od začátku. Budeme se při tom opírat o model Wilfrieda Nellese, aniž bychom z něj dělali dogma.  Spíše účastníkům ukážeme nejrůznější perspektivy, které z něj vycházejí, a ukážeme metody, jak můžeme porozumět firmám a interpretovat jejich signály.

Budeme při tom pracovat s konkrétními příklady účastníků výcviku. Práce tak bude kombinací teorie z naší strany a praktické práce s konkrétními tématy, např. s pohledem na své vlastní a pro mě přiměřené místo ve firmě/organizaci, v které se nacházím, a na možnosti, které tam mám.

 

7. modul

Supervize a Reichovy charakterové typy 

Charakterové typy podle W. Reicha a jejich aplikace v LIPu - charakteristika, použití. Přenos, protipřenos. 

Doplňující konstelační techniky, minikonstelace a konstelační rituály.

Supervize vlastní práce studentů - vlastní stavění LIP procesů ve skupinách, reflexe, diskuse. Diskuse a případná supervize případů z vlastní terapeutické praxe. 

 

8. modul

Stáří a vědomí Ducha. Smrt – vědomí ničeho a všeho. Shrnutí a závěr

Stárnutí jako duševně duchovní rozšiřování. Vztahování se ke světu ve vědomí Ducha: skrze "vidění".  Terapie jako láska. Moudrost jako soulad se stvořením.

Tématické okruhy: Zacházení se starými rodiči. Spiritualita (tělo a duch). Moudorst: soulad se Stvořením. Smrt a zrození, zánik a vznik. Konec a počátek. Rodina a smrt. Polarita a jednota. Smrt a láska. Velký léčitel. Návrat domů. „Osvícení“.

Různé formáty poradenství z pohledu fenomenologie. Individuální aplikace, vlastní praxe. Ohlédnutí a reflexe.  Závěr.

 

LEKTOŘI

 

Wilfried Nelles, Dr. phil., M.A.

Wilfried Nelles vede společně se svým synem Maltem Nelles Institut pro fenomenologickou psychologii a Proces životní integrace v Nettersheimu-Marmagenu / Eifelu. Od založení tohoto mateřského institutu už vznikly Nelles Instituty i v Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí, České republice, Rumunsku a Číně, které samostatně vedou Nellesovi bývalí žáci a s mateřským institutem úzce spolupracují.

Wilfried Nelles vystudoval politologii, sociologii a psychologii na univerzitě v Bonnu a 12 let pracoval ve výzkumu a výuce sociálních věd. V roce 1986 opustil akademickou půdu a od té doby pracuje jako psycholog, lektor a autor knih. 

V roce 1996 poznal konstelační práci Berta Hellingera a velmi rychle se stal jedním z nejznámějších lektorů rodinných konstelací. V roce 2006 ukončil spolupráci s Hellingerem a v následujících letech rozvinul skrze Proces životní integrace nové paradigma duchovně orientované psychologie a terapie a také odpovídající praktickou metodu.  

www.nellesinstitut.de

 

Thomas Geßner

Thomas Geßner, narozen 1964 v Halle (Saale), vyrostl v bývalé NDR v rodině evangelického faráře. Stal se truhlářem, pak teologem a 20 let pracoval jako farář. Konstelační práce Wilfrieda Nellese jej natolik fascinovala, že se stal jeho žákem, později asistentem a spoluautorem, nyní je jeho hostujícím lektorem a kamarádem.  Model vědomí Wilfrieda Nellese a na přítomnost zaměřený přístup Procesu životní integrace velmi proměnily a odlehčily jak jeho práci, tak jeho osobní život.

Od roku 2011 Thomas Geßner na plný úvazek praktikuje a vyučuje fenomenologickou konstelační práci. Propojuje její potenciál se svými profesními kořeny práce pastora. V Halle (Saale) vede své vlastní konstelační výcviky ve spolupráci s Nelles Institutem. Jako lektor LIPu a konstelační práce cestuje po Evropě. Metodicky se zaměřuje na relativně jistou přítomnost u člověka, oproti jeho případně ohrožující minulosti. Obsahově jde o to, co od nás život právě teď chce a jak to můžeme následovat.

Knihy: „Jak milujeme. A co všechno z lásky děláme nebo neděláme”. Innenweltverlag, Edition Neue Psychologie, Köln 2018. "Der blaue Fisch", 2022. 

www.gessner-aufstellungen.de

 

Ruedi Eggerschwiler

Vystudoval aplikovanou psychologii a od roku 1996 pracuje jako terapeut, kouč a konstelář.  Zpočátku se zaměřoval především na rodinné konstelace. V roce 2012 se setkal s Wilfriedem Nellesem a poznal tak LIP. Už po prvním procesu bylo jasné, že tohle se stane jeho novým zaměřením.

Čím hlouběji se do tohoto procesu s s ním spojeného fenomenologického postoje nořil, tím více ho tento nový pohled na život začal proměňovat, a to zdaleka nejen v pracovní oblasti.

Kromě toho se tak propojily jeho dvě srdeční záležitosti: 30-letá praxe zenové meditace a konstelační práce.

www.eggerschwiler.ch

 

 Coen Aalders

Zkušený nizozemský manažer změnových procesů a transformace. Svou kariéru začal jako důstojník Královského nizozemského námořnictva, především jako projektový manažer mezinárodních nákupních operací. Coen má magisterský titul jako právník (Radboud Univerzita Nijmegen), firemní psycholog (INSEAD, Fontainebleau) a u Wilfrieda Nellese studoval systemické konstelace a jako jeden z prvních už od r. 2010 Proces životní integrace (LIP). U MIT v Bostonu se do hloubky seznámil s „Theory U“.

Vyniká řadou zkušeností z oblasti firemního rozvoje, fúzí, změny firemní kultury a krizového managementu; a to jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Coen pracuje na národní i nadnárodní úrovni, mj. pracoval jako národní ředitel u francouzské technologické a poradenské firmy Devoteam, poté jako ředitel nizozemského zemského registru, později jako starosta několika měst, nakonec jako děkan jedné z fakult Erasmus Univerzity v Rotterdamu. Kolegové o něm říkají, že je „autentický, visionářský, angažovaný a s jasnou hlavou”.

www.coenaalders.nl

 

Mgr. Petra Pejchalová

Vystudovala němčinu a nizozemštinu na filozofické fakultě. Po studiích působila v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života, osobní krize a touha po poznání a sebepoznání ji však záhy vedl dál, a strávila celkem 3,5 roku sólo cestami po světě. Velkou zkušeností pro ni kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s náboženstvími Asie, s meditací a s Oshovými a později i dalšími sebezkušenostními a terapeutickými metodami - mnoho z nich mohla poznat při své téměř 20-leté tlumočnické praxi.

V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 se poprvé setkala s Wilfriedem Nellesem jako tlumočnice jeho kurzů. Jeho styl práce ji natolik zaujal, že se stala nejen tlumočnicí, ale i organizátorkou jeho výcviků a seminářů a překladatelkou jeho knih do češtiny. V roce 2017 založila Nelles Institut ČR, v jehož rámci vede své vlastní kurzy a spolufacilituje konstelační výcviky. V její práci se přirozeně snoubí práce s LIPem i dalšími technikami, které během své cesty poznala.  

www.petrapejchalova.cz

 

Martin Vachuška 

Už v dětství, dávno před tím, než vystudoval elektro obor, jej zaujala a bavila psychologie. Na cestu „poznávání sebe sama“ jej v roce 1994 přivedly zdravotní potíže, se kterými mu klasická medicína nedokázala pomoci. S rodinnými konstelacemi se potkal v roce 2002.Absolvoval 2 letý konstelační výcvik Průvodce na Cestě.
Dlouho se zabýval různými přístupy v konstelační práci, ale v jeden moment zjistil, že už to dál není možné. Že je potřeba něco změnit, nebo s touto prací skončit. Téměř rok procházel touto profesní krizí. Věděl, že v této práci chce pokračovat, jen nevěděl jak, aby mu to opět dávalo smysl.

Po tomto roce se setkal s Wilfriedem Nellesem, jeho modelem vývoje vědomí, přístupem a praktickou prací skrze pohled Procesu životní integrace -LIP - na třídenním semináři a téměř okamžitě věděl, že to je přesně to, co hledal. Absolvoval Hlavní stupeň výcviku Nelles institutu v Integrační konstelační práci a fenomenologické terapii. Vede vlastní semináře, jejichž hlavním pilířem je právě tento přístup. A tento způsob práce zároveň stále proměňuje jeho život. Je také terapeut Shiatsu a Kraniosakrální terapie a akreditovaný instruktor skalního lezení. Miluje svou ženu Vlaďku, syna Vítka, svou rodinu, přírodu, tanec, krásu, lidskou opravdovost a jedinečnost.

www.martinvachuska.cz

 

 

PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ >>>

 

MÍSTO KONÁNÍ

 

Farm Lovětín, Lovětín 27, 378 42 Jarošov nad Nežárkou (u Jindřichova Hradce)

Stránky centra Farm Lovětín k nahlédnutí ZDE >>>

Centrum je nově nákladně zrekonstruováno, pokoje jsou velmi útulně a luxusně zařízené. Zároveň objekt leží uprostřed přírody s možností vycházek do lesa a k rybníkům.

 

 

Cena ubytování s plnou penzí:

1200,- / 1500,- / 1680,-Kč/os./noc  - podle kategorie pokoje

Cena je ALL INCLUSIVE, tzn. zahrnuje veškerou plnou penzi 3x denně formou rautu, neomezenou konzumaci kávy, čaje, vody a ovoce a rovněž vstup do sauny, fitness a vířivky.

Ceny se mohou v průběhu trvání výcviku zvýšit v závislosti na vývoji inflace a cen hotelových služeb.

 

 

PRO PŘIHLÁŠENÍ POUŽIJTE TENTO PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ>>>

Odesláním registračního formuláře vyjadřujete svůj souhlas se Smluvní podmínky Výcvik LIP Hlavní stupeň 2023-25, které současně s přihlášením odešlete podepsané na adresu/email organizátora (více viz Podmínky).

 

CO ŘEKLI O VÝCVIKU JEHO ABSOLVENTI?

"Dlouho jsem přemýšlel, jak popsat, co jsem zažil a co si odnáším. Kromě krásných setkání s přáteli a hluboce lidského a zároveň naprosto profesionálního Thomasova přístupu. Uvědomil jsem si to až s odstupem... Zažil jsem velmi hmatatelný dotek té síly, která působí za tím vším a ukazuje se skrze tuhle práci a hýbe námi. Je to pro mě nový a velice silný pocit.

(...) Jednou z nejdůležitějších věcí, co mi práce Wilfrieda Nellese přinesla do života bude znít možná banálně a jednoduše. Zásadním způsobem ale ovlivňuje to, jestli ‚‘terapeutický zásah‘‘ má opravdový vliv na další život klienta. To, v čem je pro mě Wilfried i jeho LIP geniální, je způsob, jaký vede klienta do jeho DOSPĚLOSTI, do dospělého vědomí. Jak dokáže vidět a klientovi ukázat jeho identifikaci s jeho dětskými částmi, nebo je není schopný vidět. Je fascinující vidět v LIPu u jiného člověka, nebo sám zažít moment, kdy ‚problémy‘ na kterých léta usilovně pracoval a považoval je za klíčové překážky svého života zmizí, když konečně uvidí a naplno si uvědomí, že je dospělý.  Smířený s tím co bylo, je a možná i s tím, co bude.

Dopuručuju tohle setkání všem, kdo pracují s jinými lidmi, nebo sami se sebou."

- Martin Vachuška -

 

 "Výcvik mi dal si to čo vysoká škola – väčší rozhľad. To že som uvidel iných lektorov, ich prácu, rozšíril, alebo prehĺbil si pohľad na konštelácie. Pre mňa to bolo aj potvrdením toho, že LIP je v súlade s mojou filozofiou a vierou v pravdu, odkrývanie toho skrytého a neklamanie seba samého. Výcvik mi sprístupnil učenie – nie len konštelačné, ktoré by sa mali učiť všetci ľudia. Akýsi pohľad na život, na to ako fungujeme, kedy berieme, kedy dávame, čo vlastne je tá dospelosť a ako nájsť mier sám so sebou. 

Výcvik vytváral priestor si spracovať alebo aspoň vysloviť veci, ktoré boli náročné, cítil som sa vedený a to veľmi profesionálne a zároveň bol výcvik veľmi ľudský.

Páčilo sa mi, že si Willfried nezakladá na tom, aby sme sa učili len ten jeho spôsob, jeho poňatie, ale že nám umožnil vidieť aj spôsoby ostatných lektorov – aj s tým rizikom, že sa nám budú páčiť viac 😊

Osobný prínos výcviku – LIP pokladám za životnú filozofiu, inak povedané učenie, ktoré môžem aplikovať na rôzne situácie v živote. V ktorých som buď sám, alebo s niekým, alebo ktoré sa týkajú nejakých vzťahov. Poskytujú mi vodítko, resp. kompas, aby som sa v danej situácii zorientoval.

Profesný prínos – začal som robiť prácu, ktorá ma v súčasnosti napĺňa najviac. Je to práve LIP."

- Ivo Mesároš -

 

„Celkově byl výcvik úplná bomba, organizace skvělá, i když výcvik probíhal v období covidu, tak  se to na jeho kvalitě nijak nepodepsalo. I místo bylo vybráno skvěle, byť jsem si zpočátku říkala, že by bylo lepší, kdyby to bylo v Praze a ne na tak špatně dostupném místě (bez auta), tak jsem byla nakonec ráda, že je to právě tam, cítila jsem se tam moc příjemně. Takže výcvik byl top, skvělá parta úžasných lidí, skvělí lektoři i organizátorka. Ještě to budu asi nějakou dobu integrovat. Díky moc za to, že jsem to mohla zažít!”

- Jana Davidová -

 

"Tenhle výcvik považuju za výcvik životní! Ani po půlroce, po skončení, neobsáhnu a nedohlédnu na všechen vliv, který to v mým životě má a bude mít. Uvidění vlastní esence-hluboká radost a láska k životu posílilo důvěru v to dělat, co mě hluboce roz-radostňuje. Jednou z těch radostí je právě konstelační umění, který ze srdce ráda sdílím s druhými, láska, o který nepochybuju! 

Už první silný vjem bylo zvědomění vědomí dospělého, když jsem při svém prvním LIPu fyzicky zavnímala místo na stupni 4, čím víc jsem vnímala svoje tělo, tím jasněji jsem uviděla předchozí stupně. Do té doby jsem se při konstelacích spíše setkávala s dynamikou malý/velký, pojem dospělost vstoupil nově a od té doby se stále rozvíjí a mění mou perspektivu.

Především byl jiný tím, že trval pět dní, na což jsem do té doby nebyla zvyklá, tudíž mi připadalo, že mě to, co se tam odehrávalo, dostávalo hlouběji k sobě, bylo to intenzivní! Pamatuju, že po prvním semináři, právě s W.Nellesem jsem se asi po 3-4 dnech  propadla někam, odkud zazněl hlas, který říkal něco v tom smyslu: "Ty vole, on mi vzal úplně všechno (ve smyslu konceptů), s čím já se vrátím domů?", propad ale netrval dlouho, vyhoupla jsem se nahoru a říkala si, co nového asi přijde.;-) Ohromně jsem si užívala různorodost lektorů, kteří i přesto, že kopali za tým Nelles, tak do toho každý dal něco svého, osobitého, co jen obohatilo a rozvinulo celou myšlenku, na kterou by byl jeden člověk krátký. Vyhovovalo mi, že jsou ze zahraničí, jelikož jsem si tak líp zvědomovala tu svoji jinakost, duši s dvěma domovy."

- Rania Abdul Amir -